Personal Information
Petr Ivaniga

Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina, Zilina, Slovakia

Petr Ivaniga
Educations
From 06/1979 to 06/1984, Engineer , Slovakia
From 1984 to 1987, Ph.D , Slovakia
Work Experiences
From 06/1984 to present, Asociate profesor , Faculty of Management Science and Informatics University of Zilina
Projects
From 1992 to 2008, Závěrečná zpráva FGÚ FR/92/93/94/95/96/97,05,06,07 , Možnosti napojení informačních služeb na telefonní síť v ČSFR, Možnosti realizace širokopásmové ISDN, Návrh architektury inteligentních informačních sítí, Návrh architektury inteligentních informačních sítí II, Návrh architektury informačních sítí III, Hodnocení kvality vysokorychlostních digitálních sítí, Hodnocení kvalitativních parametrů při zavádění integrovaných služeb, Chybovostní charakteristika pro optické přenosové sítě, závěrečná zpráva, Chybovostní charakteristika vysokorychlostní sítě, Chybovostní model pro vysokorychlostní digitální sítě, Optimalizácia využívania digitálnych prenosových systémov v československej telefonnej sieti, Riešenie vybraných problémov prechodu prenosovej časti telekomunikačnej siete na digitálnu techniku,
From 2007 to 2010, Chybovostní model pro vysokorychlostní digitální sítě , VEGA 1/4061/07
Speciality
comunications
informatics
Book
Ivaniga, P.: Informační sítě I. 1vydání Žilina, Žilinská univerzita, 1997, 98s. AH 8 ISBN 80-7100-375-1. 2. Ivaniga, P.: Základy počítačových sítí. 1vydání, 2007 104s. ISBN 978-80-89213-9. vydavatelstvo PORADCA EAN 9788089213429
Ivaniga, P.: Hodnocení chybovosti ve vysokorychlostních digitálních sítích. Vydala Žilinská univerzita v Žiline, EDIS – vydavateľstvo ŽU 87 s., AH 4,85 ISBN 978-80-8070-771-2, 2007
Ivaniga, P.: Základy počítačových sítí. 1vydání, 2007 104s. ISBN 978-80-89213-9. vydavatelstvo PORADCA EAN 9788089213429
Journal Articles
Ivaniga, P.: Chybovostní model pro vysokorychlostní přenosy. Elektrorevue 37/2004 ISSN 1213-1539, s.1-7
Ivaniga, P.:Testování digitálních linkových traktů s vyšší přenosovou rychlostí. Sdělovací technika 5/94 . Ročník XLII, ISSN0036-9942 s. 185-186
Ivaniga,P.: Chybovostní model na vyhodnocování shluků na digitálních linkových traktech. Elektrorevue 38/2003 ISSN 1213-1539 s.1-9
Ivaniga, P.: Chybovostní model pro vysokorychlostní přenosy. Elektrorevue 37/2004 ISSN 1213-1539, s.1-7
Ivaniga, P.:Definování chybovostních parametrů pro vysokorychlostní přenosy. Elektrorevue 35/2005 ISSN 1213-1539, s.1-9
Ivaniga,P.: Error rate model for high – speed digital network. Elektrorevue 35/2005 ISSN 1213-1539, s.1-9
Ivaniga, P.: Měření blokové chybovosti ve vysokorychlostních digitálních sítích. Telekomunikace ISSN 0040 –2591, 1/2006, s.15-18
Ivaniga, P., Mikuš, Ľ.: Hodnocení kvality vysokorychlostních sítí. Elektrorevue 50/2006 ISSN 1213-1539, s.1-7.
Ivaniga,P., Mikuš,Ľ.: High – speed network quality evaluation. Elektrorevue 50/2006 ISSN 1213-1539, s.1-7.
Ivaniga,P., Husár, P.: Qulitätsmessung von Digitaltrakten. Nachrichtentechnik Elektronik Berlin 40(1990), 12 s.459-462.
Ivaniga, P.: Testování digitálních linkových traktů s vyšší přenosovou rychlostí. Sdělovací technika 5/94 . Ročník XLII, ISSN0036-9942 s. 185-186
Ivaniga,P.: Chybovostní model na vyhodnocování shluků na digitálních linkových traktech. Elektrorevue 38/2003 ISSN 1213-1539 s.1-9
Ivaniga, P.: Chybovostní model pro vysokorychlostní přenosy. Elektrorevue 37/2004 ISSN 1213-1539, s.1-7
Ivaniga,P.: Definování chybovostních parametrů pro vysokorychlostní přenosy. Elektrorevue 35/2005 ISSN 1213-1539, s.1-9
Ivaniga,P.: Error rate model for high – speed digital network. Elektrorevue 35/2005 ISSN 1213-1539, s.1-9
Ivaniga, P.: Měření blokové chybovosti ve vysokorychlostních digitálních sítích. Telekomunikace ISSN 0040 –2591, 1/2006, s.15-18
Ivaniga, P., Mikuš, Ľ.: Hodnocení kvality vysokorychlostních sítí. Elektrorevue 50/2006 ISSN 1213-1539, s.1-7.
Ivaniga,P., Mikuš,Ľ.: High – speed network quality evaluation. Elektrorevue 50/2006 ISSN 1213-1539, s.1-7.
Ivaniga, P.: Error performance parameters and objectives for digital transmissions systems. SCIENTIFIC REPORTS WISSENSCHAFTLICHE BERICHTE. Journal of the University of Applied Sciences Mittweida. Nr.13, 2005 ISSN 1437-7624, s.5-7
Ivaniga, P.: Error rate model for high-speed digital network. SCIENTIFIC REPORTS WISSENSCHAFTLICHE BERICHTE, Journal of the University of Applied Sciences Mittweida, Nr.13 2005 ISSN 1437-7624, s.3-4
Ivaniga, P.: Evaluation of quality in the broadband networks. Proceedings of Int.I AMSE Volume 1 September 10-12, 1996 Brno, Czech Republic ISBN 80-214-0768-9, s.213-215
Ivaniga,P.: ISDN – Qualitätsparameter bei Zugrundelegung der Neyman – Verteilung. Telekomunikace 97. Celostátní konference s mezinárodní účastí. Brno 1997, s. 52- 53
Ivaniga, P., Herman,I.: Definition of Error Parameters for High Speed transmission. 27 th International Conference TELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSING TSP – 2004, September 2 to 3, Brno, Czech Republic, TSP . ISBN 80-214-2684-5, s.42-44. 50%
Ivaniga, P.: ERROR PERFORMANCE PARAMETERS FOR MULTIOPERATOR INTERNATIONAL PATHS WITHIN THE OPTICAL TRANSPORT NETWORK. TELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSING TSP – 2005, 28 th International Conference September 1-2, 2005 Brno Czech republic ISBN 80-214-2972-0. s.124-127
Ivaniga P., Herman,I.: ERROR PERFORMANCE OF TRANSPORT SYSTEMS. TELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSING TSP 2005, 28 International Conference September 1-2, Brno Czech republic ISBN 80-214-2972-0, s.139-143. 50%
Petr ivaniga: . Ivaniga, P., Mikuš, Ľ: COMPARISON OF ERROR OBJECTIVES IN M.2100 AND G.826. TELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSING TSP 2006, 29 th International Conference September 7-8, 2006 Brno Czech Republic ISBN 80-214-3226-8, s.93-96. 50%
Ivaniga,P., Herman, I., Mikuš, Ľ.: THE RELATIONSHIP BETWEEN G.826 ERROR PERFORMANCE OBJECTIVES AND BER. TELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSING TSP 2006, 29 th International Conference September 7-8, 2006 Brno Czech Republic ISBN 80-214-3226-8, s.100-103.
Dado,M., Ivaniga,P.: Hodnocení chybovosti na digitálních linkových traktech. Sdělovací technika 5/90. Ročník XXXVIII SNTL Nakladatelství technické literatury Praha, s.173-174.
Ivaniga,P., Husár, P.: Kontinuální kontrola kvality přenosu na digitálních linkových traktech. Sdělovací technika 5/92. Ročník XL ISSN 0036-9942, s.171
Ivaniga,P., Husár,P.: Hodnocení kvality digitálních linkových traktů za provozu. Slaboproudý obzor 53(1992) čís.7-8 ISSN 0037-668x s.127-129.
Ivaniga,P., Mikuš, L.: Measuring of block error rates in high – speed digital networks. ADVANCES in Electrical and Electronic Engineering No.1-2, Vol. 5/2006 ISSN 1336-1376, s.35-36.
Mikuš,Ľ., Ivaniga,P.: Multimediálne prvky v digitálnej knižnici. IT lib. Informačné technologie a knižnice . ISSN 1335-793x. 3/2006 s.21- 23. 50%
Drozdová,M., Mikuš,Ľ.,Ivaniga,P.: Projekt ESF “Tvorba obsahov pre e-Learning“. IT lib. Informačné technologie a knižnice. ISSN 1335-793x 4/2006.
Ivaniga,P., Mikuš, Ľ.: Measuring of block error rates in optical transport networks. Journal of Information, Control and Management Systems Volume 4, No 2/2, 2006 ISSN 1336 – 1716, s. 223-229,
Ivaniga,P., Mikuš,Ľ.: The relationship between G.826 Error Performance Objectives and Equivalent BER. Journal of Information, Control and Management Systems. Volume 5, No.1, 2007 ISSN 1336-1716. s.39- 45.
Mikuš, Ľ., Drozdová, M., Ivaniga,P.: CMS – spravovanie obsahu. IT lib. Informačné technologie a knižnice 2/2007. ISSN 1335-793x. s. 72-74.
Mikuš,Ľ., Drozdová,M., Ivaniga,P. : Komunikácia znalostí prostredníctvom LMS a LCMS. Itlib 3/2007 s. 26-29.
Ivaniga,P., Mikuš,Ľ.: PERFORMANCE MEASUREMENTS OF GIGABIT ETHERNET. Journal of Information, Control and Management Systems. Volume 5, No.2/2,2007 s.195 –200.
Ivaniga, P.,Mikuš, Ľ.: Počítačová gramotnost . Svet komunikácie ISSN 1336-2380, s.1-2. 2007 50%
Mikuš,Ľ., Ivaniga,P.: Multimediálné prvky v počítačových aplikaciách. Svet komunikácie ISSN 1336-2380, s. 1-2, 2007
Mikuš,Ľ., Ivaniga,P.: DTP v počítačových aplikáciách Svet komunikácie ISSN 1336-2380, s.1-2, 2007
Mikuš,Ľ., Ivaniga,P.: Rastrová grafika. Svet komunikácie ISSN 1336-2380, s.1-2, 2007
Mikuš,Ľ., Ivaniga,P.: Metadatová grafika. Svet komunikácie ISSN 1336-2380, s.1-2, 2007
Mikuš,Ľ., Ivaniga,P.: 3D grafika. Svet komunikácie ISSN 1336-2380, s.1-2, 2007
Mikuš,Ľ., Ivaniga,P.: Vektorová grafika. Svet komunikácie ISSN 1336-2380, s. 1- 2, 2007
Mikuš,Ľ., Ivaniga,P.: Animace – animovaný zošit. Svet komunikácie ISSN 1336-2380 s.1-2, 2007
Petr Ivaniga: Mikuš,Ľ., Ivaniga,P.: Celuloidová animacia. Svet komunikácie ISSN 1336-2380, s.1-2, 2007
Mikuš,Ľ., Ivaniga,P.: Animácie pre web. Svet komunikácie ISSN 1336 – 2380 s.1-2, 2007
Mikuš,Ľ., Ivaniga,P.: 3D animácie. Svet komunikácie ISSN 1336-2380, s.1- 2, 2007
Mikuš, Ľ., Ivaniga,P.: Zvuk v počítači. Svet komunikácie ISSN 1336-2380 s.1-2, 2007
Mikuš,Ľ., Ivaniga,P.: Digitálne zvukové súbory. Svet komunikácie ISSN 1336-2380 s.1-2, 2007.
Mikuš, Ľ., Ivaniga, P.: Zvuk pre Web. Svet komunikácie ISSN 1336-2380 s. 1-2, 2007.
Členství v komisi Fondu rozvoje vysokých škol České republiky v 1996, oponovaný projekt: Herman,I.: Komunikační protokoly pro přenos kódované řeči. Závěrečná zpráva projektu č.0796 VUT Fondu rozvoje vysokých škol. Brno 1996.
. Členství v expertní komisi Grantové agentury pro technické vědy v České republice v roce 2003, oponovaný projekt: Herman, I.: Komunikační protokoly v sítích s dynamickým směrováním . Grant agency of the Czech republic 102/03/1033, 2003
Členství v expertní komisi Grantové agentury pro technické vědy v České republice v roce 2004 oponovaný projekt: Kolouch, J.: Computer modeling and synthesis of digital and mixed analog – digital systems. GAČR Czech Science Foundation 102/05/0732 ,2004.
Členství v expertní komisi Grantové agentury pro technické vědy v České republice v roce 2005, oponovaný projekt: Burda, K.: Complex cryptographic protection of communication systems. GAČR Czech Science Foundation 102/06/1512 , 2005
Členství v expertní komisi Grantové agentury pro technické vědy v České republice v roce 2006, oponovaný projekt: Klán,P.: Sensor Collaborative Networks for Application Modeling. GAČR Czech Science Foundation 102/07/1559, 2006
Členství v expertní komisi Grantové agentury pro technické vědy v České republice v roce 2008, oponovaný projekt: Šilhavý, P.: Overlapped filter bank multitone modulation. GAČR Czech Science Foundation 102/09/1846, 2008
ADDRESS
Science Publishing Group
548 FASHION AVENUE
NEW YORK, NY 10018
U.S.A.
Tel: (001)347-688-8931