Personal Information
Süleyman Emre Meşeli

Periodontology Department, Dentistry Faculty, Istanbul Aydın University, Istanbul, Bakırkoy, Turkey

Süleyman Emre Meşeli
Educations
From 09/2004 to 09/2009, Master of Science, Dentistry , TURKEY
From 09/2009 to 09/2014, Doctorate , TURKEY
Work Experiences
From 09/2009 to 09/2014, PhD Student, Dentist , Marmara University, TURKEY
From 03/2013 to 10/2014, Dentist , Istanbul Aydin University, TURKEY
From 10/2014 to 02/2015, Periodontist , Istanbul Aydin University, TURKEY
From 02/2015 to Still, Assistant Professor, Periodontology , Istanbul Aydin University, TURKEY
Speciality
Periodontology
Journal Articles
Meseli SE, Agralı OB, Peker O, Kuru L. Treatment of lateral periodontal cyst with guided tissue regeneration. Eur J Dent. 2014; 8 (3): 419-423.
Tezci N, Meseli SE, Karaduman B, Dogan S, Meric SH. Soft tissue reconstruction with free gingival graft technique following excision of a fibroma. Case Rep Dent. 2015,248363,4 pages. http://dx.doi.org/10.1155/2015/248363.
Meseli SE, Kuru B, Kuru L. Rezidüel ceplerde mekanik periodontal tedaviye ek olarak kullanılan diyot lazerin klinik etkinliğinin değerlendirilmesi. Dental Klinik. 2015; 10: 40-44.
Meseli SE, Kuru B, Kuru L. Başlangıç sondalama derinliği ile mekanik periodontal tedavi sonrası rezidüel cep oranı arasındaki ilişki. MÜSBED. 2015;1(1):15-20.
Agrali OB, Meseli SE, Kuru L. Kök yüzeylerinin kapatılmasında iki aşamalı tedavi yaklaşımı. Dental Klinik. 2015; 11:20-24
Meseli SE, Katı GT, Kuru L. Herediter gingival fibromatozis: İki olgu sunumu. Turkiye Klinikleri J Dent Sci. 2015;21:261-266.
Conference Papers
Meseli SE, Katı GT, Kuru L. Kardeşlerde herediter gingival fibromatozis: İki olgu raporu. Türk Periodontoloji Derneği 41. Bilimsel Kongresi. 20-22 Mayıs 2011, İstanbul, Türkiye.
Meseli SE, Katı GT, Kuru L. Periodontal treatment and histological evaluation of hereditary gingival fibromatosis. 17th Congress of The Balkan Stomatological Society. 3-6 May 2012, Tirana, Albania.
Meseli SE, Kuru B, Noyan U. Treatment of localized gingival recession using subepithelial connective tissue graft combined with coronally repositioned flap: a case report. Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Bilimsel Kongresi. 30 Ağustos-1 Eylül 2012, İstanbul, Türkiye
Yıldırım S, Meseli SE, Kuru L, Kuru B. Periodontal treatment approach of hereditary gingival fibromatosis: A case report. Esteperio 2013, The 1st Internatioal Congress of Periodontology and Esthetic Dentistry of Azerbaijan Society of Periodontology and Azerbaijan Association of Esthetic Dentistry. 25-27 April 2013, Baku, Azerbaijan.
Meseli SE, Kuru L. İltihabi dişeti büyümesinin lazer destekli periodontal tedavisi: Bir olgu raporu. Türk Periodontoloji Derneği 43. Bilimsel Kongresi. 9-11 Mayıs 2013, İzmir, Türkiye.
Agralı OB, Meseli SE, Pekiner FN, Kuru L. Clinical findings of recessive dystrophic type epidermolysis bullosa. İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi. 21-23 Kasım 2013, İstanbul, Türkiye.
Meseli SE, Kuru L. Peripheral giant cell granuloma as an oral manifestation of hyperparathyroidism. İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi. 21-23 Kasım 2013, İstanbul, Türkiye.
Agralı OB, Meseli SE, Peker O, Kuru L. Regenerative treatment of lateral periodontal cyst: A case report. İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi. 21-23 Kasım 2013, İstanbul, Türkiye.
Meseli SE, Gozneli R, Ozkan YK, Kuru L, Kose KN. Periodontal surgical preparation of atrophic mandible for prosthodontic treatment. İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi. 21-23 Kasım 2013, İstanbul, Türkiye.
Meseli SE, Kuru B, Kuru L. Başlangıç sondalama derinliği ile mekanik periodontal tedavi sonrası klinik parametrelerdeki değişim arasındaki ilişki. Türk Periodontoloji Derneği 44. Bilimsel Kongresi. 9-10 Mayıs 2014, İstanbul, Türkiye.
Kırbas Y, Meseli SE, Kuru L. Çapraşıklıkla seyreden puberte gingivitisinde lazer destekli periodontal tedavi: Vaka serisi. Türk Periodontoloji Derneği 44. Bilimsel Kongresi. 9-10 Mayıs 2014, İstanbul, Türkiye.
Mamaklıoglu D, Meseli SE, Yavuz A, Kuru L. Epulis eksizyonunu takiben kuronale kaydırılan flep: Vaka serisi. Türk Periodontoloji Derneği 44. Bilimsel Kongresi. 9-10 Mayıs 2014, İstanbul, Türkiye.
Tezci N, Meseli SE, Karaduman B, Dogan S, Meric SH. Fibrom eksizyonu sonrası yumuşak dokunun serbest dişeti grefti tekniğiyle rekonstrüksiyonu. Türk Periodontoloji Derneği 44. Bilimsel Kongresi. 9-10 Mayıs 2014, İstanbul, Türkiye.
Meseli SE, Agralı OB, Pekiner FN, Kuru L. Oral manifestations of autoimmune bullous dermatologic disorders. Türk Diş Hekimleri Birliği 20. Uluslararası Bilimsel Kongresi. 29-31 Mayıs 2014, Aydın, Türkiye.
Yıldırım S, Meseli SE, Agralı OB, Dogan B, Kuru L. Treatment of multiple gingival recessions using coronally advanced flap combined with platelet rich fibrin: A case report. Türk Diş Hekimleri Birliği 20. Uluslararası Bilimsel Kongresi. 29-31 Mayıs 2014, Aydın, Türkiye.
Kuru L, Meseli SE, Kuru B. Clinical efficacy of diode laser combined with mechanical periodontal treatment on residual pockets. International Istanbul Laser Congress. 6-7 November 2014, İstanbul, Türkiye.
Yıldırım S, Meseli SE, Keban S, Evren BA, Ozkan YK, Kuru L. Multidisciplinary treatment of a sarcoidosis patient with generalized aggresive periodontitis. İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 7. Uluslararası Bilimsel Kongresi. 19-22 Kasım 2014, İstanbul, Türkiye.
Agralı OB, Meseli SE, Kuru L. Periodontal treatment of Miller II gingival recessions following orthodontic therapy. İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 7. Uluslararası Bilimsel Kongresi. 19-22 Kasım 2014, İstanbul, Türkiye.
Altin N, Meseli SE, Yuksel G. Evaluation of demographic and clinical data of the patients treated with dental implants at an university hospital. 9. Uluslararası Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği Kongresi. 27-31 Mayıs 2015, Antalya, Türkiye.
Meseli SE, Kuru B, Kuru L. Clinical effect of diode laser adjunctive to mechanical periodontal treatment on residual pockets. EuroPerio 8. 03-06 June 2015, London, United Kingdom.
Kırbas Y, Meseli SE, Kuru L. Nd:YAG laser assisted periodontal surgery in puberty gingivitis: Case Series. EuroPerio 8. 03-06 June 2015, London, United Kingdom.
Altin N, Meseli SE, Isik D. Bilateral inferior alveolar nevre lateralization and immediate implant placement for rehabilitation of edentulous posterior atrophic mandible. 2015 Congress of European Association of Osseointegration. 24-26 September 2015, Stockholm, Sweden.
Meseli SE, Kuru B, Kuru L. Kronik periodontitisli hastaların rezidüel ceplerinde mekanik tedaviye ek olarak uygulanan diode lazerin klinik periodontal parametreler ve dişeti oluğu sıvısı hacmi üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Türk Periodontoloji Derneği 45. Bilimsel Kongresi&25. Sempozyumu, 12-14 Kasım 2015, Ankara, Türkiye
Meseli SE, Altın N, Meric SH. Lokalize Miller III dişeti çekilmesinin tedavisinde koronale kaydırılan flep ile subepitelyal bağ dokusu grefti ve trombositten zengin fibrinin kombine kullanımı. Türk Periodontoloji Derneği 45. Bilimsel Kongresi&25. Sempozyumu, 12-14 Kasım 2015, Ankara, Türkiye.
ADDRESS
Science Publishing Group
1 Rockefeller Plaza,
10th and 11th Floors,
New York, NY 10020
U.S.A.
Tel: (001)347-983-5186