The Bark Beetle in the Białowieża Forest in the Light of the Latest Jurisprudence of the Court of Justice of the European Union
American Journal of Agriculture and Forestry
Volume 6, Issue 4, July 2018, Pages: 84-87
Received: Jul. 4, 2018; Accepted: Jul. 17, 2018; Published: Aug. 21, 2018
Views 1107      Downloads 85
Author
Andrzej Panasiuk, Law Faculty, University in Bialystok, Białystok, Poland
Article Tools
Follow on us
Abstract
The subject of this article is the problem of spruce bark beetle in the Białowieża Forest. The author analyzes what influence human activities have on the Białowieża Forest in relation to the bark beetle gradation. The article also discusses the impact of the recent case law of the Court of Justice of the European Union regarding the protection of the primeval forest in the light of recent actions of the authorities of the Białowieża Forest. The Court's ruling is an important signal for the communities involved in the protection of the Białowieża Forest that at all costs should be protected those remnants of forests that surround us, even at the cost of greater profits. And the spruce beetle became a symbol of the battle for the Białowieża Forest, showing what the forest is for us. The author points to the Court's Decision as an important signal for the communities involved in the protection of the Białowieża Forest that at all costs should be protected those remnants of forests that surround us, even at the cost of greater profits. The Bark beetle became the symbol of the fight for the Białowieża Forest. The forest which is one of the best preserved primeval forest complexes in Europe.
Keywords
Białowieża Forest, Bark Beetle, Pine, Spruce
To cite this article
Andrzej Panasiuk, The Bark Beetle in the Białowieża Forest in the Light of the Latest Jurisprudence of the Court of Justice of the European Union, American Journal of Agriculture and Forestry. Vol. 6, No. 4, 2018, pp. 84-87. doi: 10.11648/j.ajaf.20180604.14
Copyright
Copyright © 2018 Authors retain the copyright of this article.
This article is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
References
[1]
Sokołowski A. W. (2004), Lasy Puszczy Białowieskiej. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Warszawa.
[2]
Karcow G. (1903), Białowieżskaja Puszcza 1382-1902-historia, położenie geograficzne i klimat, fauna, polowania carskie. Instytut Artystyczny A. F. Marksa. Sankt Petersburg.
[3]
Bielecki G., Nowak A. (2014), Problematyka ochrony przyrody puszczy Białowieskiej w ujęciu historycznym i społecznym. Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach. Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, T. 08: 16-30.
[4]
Więcko E. (1984), Puszcza Białowieska. PWN. Warszawa.
[5]
Bielecki G., Nowak A, Drozdowski S., Brzeziecki B, Żybura H., Żybura B., Gawron L., Buraczyk W., Bielak K., Szeligowski H., Zajączkowski J. (2012), Wieloletnia dynamika starodrzewów w zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej: gatunki ekspansywne i ustępujące. Sylwan 156 (9): 663-671.
[6]
Gutowski. J. M. Kornik drukarz – gatunek kluczowy. Parki Narodowe, 1/2004, Kampinoski Park Narodowy: 13-15.
[7]
Svoboda, M.; et al. (2010). "Natural development and regeneration of a Central European montane spruce forest". Forest Ecology and Management. 260 (5): 707–714. doi:10.1016/j.^#oreco.2010.05.027.
[8]
Hughes J., Drever R. (2001), Salvaging solutions: science-based management of B. C.’s pine beetle outbreak. David Suzuki Foundation, Forest Watch of British Columbia Society, and Canadian Parks and Wilderness Society, Vancouver, B. C. ISBN 0-9680639-9-3.
[9]
Temperli C., Hart S., Veblen T. T., Kulakowski D., Hicks J., Andrus R. (2014), Are density reduction treatments effective at managing for resistance or resilience to spruce beetle disturbance in the southern Rocky Mountains? Forest Ecology and Management 334: 53–63. DOI 10.1016/j.foreco.2014.08.028.
[10]
Kausrud K., Økland B., Skarpaas O., Grégoire J.-C., Erbilgin N., Stenseth N. C. (2012), Population dynamics in changing environments: the case of an eruptive forest pest species. Biological Reviews 87: 34–51. DOI 10.1111/j.1469-185X.2011.00183.x.
[11]
Grodzki W., Gąsienica Fronek W. (2017), Occurrence of Ips typographus (L.) after wind damage in the Kościeliska Valley of the Tatra National Park, Leśne Prace Badawcze / Forest Research Papers. June 2017, Vol. 78 (2): 113–119, DOI: 10.1515/frp-2017-0012.
[12]
Sevima, A.; et al. (2010), Screening of entomopathogenic fungi against the European spruce bark beetle, Dendroctonus micans (Coleoptera: Scolytidae). Biocontrol Science and Technology. 20 (1): 3–11. doi: 10.1080/09583150903305737.
[13]
Brzeziecki B., Keczyński A., Zajączkowski J., Drozdowski S., Gawron L., Buraczyk W., Bielak K., Szeligowski H., Dzwonkowski M. (2012), Zagrożone gatunki drzew Białowieskiego Parku Narodowego (Rezerwat Ścisły). Sylwan 156 (4):252-261.
[14]
Paluch R. (2015), Wieloletnie zmiany składu gatunkowego drzewostanów naturalnych w Puszczy Białowieskiej. Sylwan 159 (4): 278-288.
[15]
CJEU Judgment of April 17, 2018 in case C 441/17, ECLI:EU:C:2018:255.
ADDRESS
Science Publishing Group
1 Rockefeller Plaza,
10th and 11th Floors,
New York, NY 10020
U.S.A.
Tel: (001)347-983-5186