Personal Information
Ismet Balik

Maritime Faculty, Akdeniz University, Konyalti, Antalya, Turkey

Ismet Balik
Educations
From 1983 to 1987, Graduate , Turkey
From 1990 to 1992, MSc , Trukey
From 1992 to 1996, Doktorate , Turkey
Work Experiences
From 2008 to 2011, Dean Vice , Ordu University, Marine Sciences Faculty
From 2011 to 2016, Dean , Ordu University, Marine Sciences Faculty
From 2016 to Present, Head of Department , Ordu University, Marine Sciences Faculty
Projects
From 1994 to 1997, Investigation of Fish Populations of Lake Beyşehir and Effects of Pike-perch Population on Lake Fisheries
Speciality
Fisheries biology
Fisheries management
Fishing technology
Book
aa
Journal Articles
Balık, İ., Emre, Y. 2016. Population structure, length-weight relationship and growth of white seabream, Diplodus sargus sargus (Linneaus, 1758), in Beymelek Lagoon, Turkey. Journal of Applied Ichthyology, 32(3): 602-605.
Yerli, S.V., Alp, A., Yeğen, V., Uysal, R., Apaydın Yağcı, M., Balık, İ., 2013. Evaluation of the Ecological and Aconomical results of the Introduced Alien Fish Species in lake Egirdir, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 13: 795-809.
Balık, İ., Emre, Y., 2013. Monthly variation of the stock density and growth performance of juvenile gilthead seabream (Sparus aurata L., 1758) in Beymelek Lagoon (Antalya, Turkey). Pakistan Journal of Zoology 53(3): 687-693.
Balık, İ., Emre, Y., Sümer, Ç., Tamer, F.Y., 2011. Spatial and temporal variations and assemblage structure of fish species in Beymelek Lagoon, Turkey. Journal of Applied Ichthyology 27(4): 1023-1030.
Balık, İ., Emre, Y., Sümer, Ç., Tamer, F.Y., 2011. Population structure, growth and reproduction of leaping grey mullet (Liza saliens Risso, 1810) in Beymelek Lagoon, Turkey. Iranian Journal of Fisheries 10(2): 218-229.
Emre, Y., Balık, İ., Sümer, Ç., Oskay, D.A., Yesilçimen, H.Ö., 2010. Age, growth, length-weight relationship and reproduction of the striped seabream (Lithognathus mormyrus L., 1758) (Sparidae) in the Beymelek Lagoon (Antalya, Turkey). Turk J Zool 34: 93-100.
Emre, Y., Balık, İ., Sümer, Ç., Tamer, F.Y., 2009. Growth and reproduction studies on gilthead seabream (Sparus aurata) in Beymelek Lagoon, Turkey. Iranian Journal of Fisheries Sciences 8(2): 103-144.
Balık, İ., Çubuk, H., Çınar, Ş., 2009. Population structure, growth, mortality and estimated stock size of the introduced tench, Tinca tinca (L.), population in Lake Beysehir, Turkey. Journal of Applied Ichthyology 25: 206-210.‏
Balık, İ., Çubuk, H., Çınar, Ş., 2008. Spatial and Seasonal Variations in Catch of Silver Crucian Carp, Carassius gibelio (Bloch, 1782) in Lake Eğirdir, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 8: 347-353.
Akyol, O., Balık, İ., 2007. Occurrence of the live sharksucker, Echeneis naucrates (Echeneidae), in the Beymelek Lagoon, Turkey (eastern Mediterranean). Ichthyological note, Cybium, International Journal of Ichthyology 31 (4): 487-488.
Çubuk, H., Balık, İ., Uysal, R., Özkök, R., 2005. Some biological characteristics and stock size of pike (Esox lucius L., 1758) population in Lake Karamık. Turk J Vet Anim Sci 29: 1025-1031.
Balık, İ., Çubuk, H., Özkök, R., Uysal, R., 2004. Size composition, growth characteristics and stock analysis of the pikeperch, Sander lucioperca (L. 1758) population in Lake Eğirdir. Turk J Vet Anim Sci 28: 715-722.
Balık, İ., Özkök, E., Özkök, R., 2002. Catch per unit effort and size composition of crayfish, Astacus leptodactylus Escholtz 1823, in Lake İznik. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences 15: 884-889.
Balık, İ., Çubuk, H., 2000. Efficiency of capture of tench, Tinca tinca L. by trammel nets of monofilament and multifilament net twine combinations. Fisheries Management and Ecology 7 (6): 515-521.
Balık, İ., 2018. Türkiye'nin deniz yetki alanları ve kıyıdaş ülkelerle yetki alanı anlaşmazlıkları. Kent Kültürü ve Yönetimi Hakemli Elektronik Dergi, 11(1): 86-98.
Aydın, M., Karapıçak, M., Balık, İ., 2018. Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki amatör balıkçılığın sosyo ekonomik analizi. Ecological Life Sciences, 13(1): 1-4.
Balık, İ., 2018. Karadeniz'in güney-doğu kıyılarında keserbaş barbunlarda Mullus barbatus boy frekans dağılımı üzerine derinliğin etkisi. Ecological Life Sciences, 13(1): 32-42.
Balık, İ., 2017. The State of Black Sea Fisheries: Evaluation of the Anchovy, Engraulis encrasicolus Fisheries. Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences, 3(2): 81-95.
Balık, İ., 2017. Ordu İli Denizcilik Faaliyetleri Üzerine Bir Değerlendirme. Kent Kültürü ve Yönetimi Hakemli Elektronik Dergi, 10(3): 351-361
Balık, İ., 2017. Karadeniz’in Fatsa (Ordu) kıyılarında tirsi balıklarının, Alosa immaculata, büyüklük dağılımı üzerine derinliğin etkisi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 7(1): 29-40.
Balık, İ., 2017. Ordu'da kıyı alanı kullanımı ve denizel ekosisteme etkileri. Kent Kültürü ve Yönetimi Hakemli Elektronik Dergi, 10(29/1): 31-47.
Balık, İ., 2016. Dolphins inhabiting in Black Sea and effects on fisheries. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, 44(2): 185-192.
Fışkın, R., Kaya, A.Y., Balık, İ., 2015. 1940-1980 Dönemi Karadeniz Bölgesi deniz yolu taşımacılığına genel bir bakış. Ordu Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12: 337-350
Akbayırlı, K., Çolak Fışkın, C., Balık, İ., 2015. Cumhuriyet sonrası dönemde Karadeniz'de armatörlük faaliyetleri: armatörlük mesleğini gelenek haline getirmiş Karadenizli ailelere yönelik bir çalışma. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 12: 213-230.
Çınar, Ş., Küçükkkara, R., Balık, İ., Ceylan, M., Erol, K.G., Yeğen, V., Bulut, C., 2013. Uluabat (Apolyont) Gölü'ndeki balık faunasının tespiti, tür kompozisyonu ve ticari avcılığın türlere göre dağılımı. Journal of FisheriesSciences.com 7(4): 309-316.
Öztaş, M., Balık, İ., 2012. Güneydoğu Karadeniz'in Üç Farklı Kıyısal Bölgesinde (Ordu- Giresun) Yapılan Galsama Ağları İle Mezgit Balığı (Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758)) Avcılığında Elde Edilen Cpue Değerlerinin Karşılaştırılması. Journal of FisheriesSciences.com, 6(4): 287-296.
Balık, İ., Çubuk, H., Özök, R., 2007. Eğirdir Gölü’nde ekonomik balık populasyonlarının göl sahasındaki dağılımları, Journal of FisheriesSciences.com, 1 (2): 88-96.
Balık, İ., Çubuk, H., Özkök, R., Uysal, R., 2006. Some Characteristics and Size of Carp (Cyprinus carpio L., 1758) Population in the Lake Karamık (Afyonkarahisar/Turkey), Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences,6: 117-122.
Balık, İ., Çubuk, H., Özkök, R., Uysal, R., 2006., Reproduction properties of pike (Esox lucius L., 1758) population in Lake Karamık (Afyon/TURKEY), Turk J Zool, 30: 27-34.
Balık, İ., Çubuk, H., Karaşahin, B., Özkök, R., Uysal, R., Alp, A., 2006. Food and feeding habits of pikeperch, Sander lucioperca (Linneaus, 1758) population from Lake Eğirdir (Turkey), Turk J Zool, 30: 19-26.
Balık, İ., Çubuk, H., Özkök, R., Uysal, R., 2005. Some Biological Characteristics of Crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) in Lake Eğirdir, Turk J Zool, 29: 295-300.
Balık, İ., Çubuk, H., 2004. Effect of net twine on efficiency of trammel nets for catching carp in Lake Beyşehir and silver crucian carp in Lake Eğirdir, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences,4: 39-44.
Balık, İ., Özkök, R., Çubuk, H. Uysal, R., 2004. Investigation of some biologic characteristics of silver crucian carp, Carassius gibelio (Bloch 1782) population in Lake Eğirdir, Turk J Zool 28: 19-28.
Balık, İ., Karaşahin, B. Özkök, R. Çubuk, H., Uysal, R., 2003. Diet of silver crucian carp Carasssius gibelio in Lake Eğirdir, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 3: 1-4.
Balık, İ., Çubuk, H. Uysal, R., 2003. Effect of bait efficiency of fyke-nets for catching crayfish Astacus leptodactylus Esch. 1823, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 3: 1-4.
Balık, İ., Çubuk, H., 2001. Comparison of seasonal catch per unit efforts for mono- and multi-filament trammel nets in Lake Beyşehir, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 1: 17-21
Balık, İ., Çubuk, H., 2001. Effect of net colours on efficiency of monofilament gillnets for catching some fish species in Lake Beyşehir, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 1: 29-32.
Balık, İ., 1999. Investigation of the selectivity of multifilament and monofilament gill nets on pike perch (Stizostedion lucioperca (L., 1758)) fishing in Lake Beyşehir, Tr. J. of Zoology 23: 179-183.
Balık, İ., 1999. Investigation of the selectivity of monofilament gill nets used in carp fishing (Cyprinus carpio L., 1758) in Lake Beyşehir, Tr. J. of Zoology 23: 185-187.
Balık, İ., 1999. The feeding features of the pike-perch (Stizostedion lucioperca) population in Lake Beyşehir, Tr. J. of Zoology 23: 189-194.
Conference Papers
Balık, İ., Erat, S., 2018. Growth, mortality and exploitation of annular sea bream (Diplodus annularis) from the south-eastern coast of the Black Sea, Turkey: SEAB2018, 3-6 July 2018, Kiev, Ukraine.
Balık, İ., Namlıtürk, E., 2018. A survey on the interaction frequency of dolphins with gillnets in the Unye coast of the south-eastern Black Sea. SEAB2018, 3-6 July 2018, Kiev, Ukraine.
Balık, İ., 2018. Comparison of length-weight relationships for whiting, Merlangius merlangus caught from three different areas of the south-eastern Black Sea. SEAB2018, 3-6 July 2018, Kiev, Ukraine.
Balık, İ., 2018. The Role of Riparian Countries in the Black Sea Fisheries. Ecology 2018 International Symposium, 19-23 June 2018, Kastamonu, Turkey.
Balık, İ., 2018. Growth and mortality parameters of the pontic shad, Alosa immaculata in the Fatsa coast of the south-eastern Black Sea. Ecology 2018 International Symposium, 19-23 June 2018, Kastamonu, Turkey.
Balık, İ., 2017. Karadeniz’in güney-doğu kıyılarında barbunya, Mullus barbatus, balıklarının büyüklük dağılımı üzerine derinliğin etkisi. ISS2017-2nd International Science Symposium "Science Festival", 5-8 September 2017, Tbilisi/Georgia.
Erdoğan Sağlam, N., Sağlam, C., Balık, İ., 2017. Ordu Kıyı Sularında Kullanılan Uzatma Ağlarının Tür Kompozisyonu. ISS2017-2nd International Science Symposium "Science Festival", 5-8 September 2017, Tbilisi/Georgia.
Aydın, M., Karapıçak, M., Balık, İ., 2017. Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki amatör balıkçılığın Sosyo ekonomik analizi. ISS2017-2nd International Science Symposium "Science Festival", 5-8 September 2017, Tbilisi/Georgia.
Balık, İ., 2017. Effect of depth on body size distribution of whiting, Merlangius merlangus, in the south-eastern coast of Black Sea. SEAB 2017-The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, 5-8 Temmuz 2017, Minsk, Belarus.
Balık, İ., 2017. Body size distribution of pontic shad, Alosa fallax, in different depth layers of the south-eastern coast of Black Sea. ECOLOGY 2017 11-13 May, Kayseri/TURKEY.
Balık, İ., 2016. History and current situation of the sprat (Sprattus sprattus L.) fisheries in the Turkish Black Sea Coast. FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences Abstract Book 3-5 November 2016, Antalya/TURKEY, pp. 391.
Balık, İ., Emre, Y., 2013. Population structure, length-weight relationship and growth of white seabream, Diplodus sargus (L., 1758), in Beymelek Lagoon, Turkey. The First International Fisheries Symposium in Northern Cyprus, 24th-27th March 2013, Girne, Cyprus.
Balık, İ., 2008. Gillnet selectivity for pike, Esox Lucius L. In Lake Karamik, Turkey, Eifac Symposium On Interactions Between Social, Economic and Ecological Objectives Of Inland Commercial And Recreational Fisheries And Aquaculture, EIFAC Occasional Paper No: 44, pp. 93-99, Antalya, Turkey, 21-24 May 2008.
ADDRESS
Science Publishing Group
1 Rockefeller Plaza,
10th and 11th Floors,
New York, NY 10020
U.S.A.
Tel: (001)347-983-5186