Personal Information
Éva Fenyvesi

Department of Economics, Faculty of Commerce, Catering and Turism, Budapest Business School, Hungary, Hungary

Éva Fenyvesi
Educations
From 2002 to 2008, The Management and Business Administration PhD School, PhD , Hungary
Work Experiences
From 2008 to 2011, college professor, head of the department of economics , Budapest College of Management
From 2012 , college professor, head of the department of economics , Budapest Business School, Faculty of Commerce, Catering and Tourism
Speciality
Knowledge management, cooperation and competition during knowledge sharing.
Economical impact of corruption.
Book
Acta Oeconomica, A tudásmenedzsment és a fogolydilemma., MÜTF, 2005, pp. 309-323, ISBN 963 8445 23, Éva Fenyvesi
Acta Oeconomica, A tudás létrehozásának néhány megközelítése. MÜTF, 2006. pp. 237-248, ISBN 963 8445 23 8, Éva Fenyvesi
„MEGRAGADNI A MEGFOGHATATLANT – Tudásmenedzsment elméleti és módszertani megközelítésben” MTA VSZB Tudásmenedzsment Albizottságának gyűjteményes, I. sz. kötete. Együttműködő és versengő magatartás a tudásmegosztás során. N.& B. Kiadó. 2004-2006. pp. 180-205, ISBN-13: 978-963-06-1346-0, Éva Fenyvesi
Modern Üzleti Tudományok Főiskolája. Önmenedzsment. Kiadó: A kiadvány az Európai Unió társfinanszírozásával készült, a Nemzeti Fejlesztési terv Regionális Fejlesztési Operatív programja keretében, pp. 5-49, 2007. ISBN: 978-963-8445-29-2, Éva Fenyvesi
Modern Üzleti Tudományok Főiskolája. Önismeret. Kiadó: A kiadvány az Európai Unió társfinanszírozásával készült, a Nemzeti Fejlesztési terv Regionális Fejlesztési Operatív programja keretében, pp. 5-54, 2007. ISBN: 978-963-8445-28-5, Éva Fenyvesi
Economics of Sustainabla Agriculture. The connection between structural knowledge and sustainable growth. Gödöllő, 2008. 2. kiadás, Scientific Book Series, pp. 153-170, ISBN 96394836, Éva Fenyvesi
Multidiszciplináris Kihívások – Sokszínű válaszok. Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Közgazdasági és Társadalomtudományi Intézeti Tanszéki Osztály szimpózium kötete. Korrupció, amiért beszülnünk kell róla… Felelős kiadó: Zimányi Krisztina. Főszerkesztő: Hamar Farkas. 2012. pp. 9-17, ISBN: 978 963 7159329, Éva Fenyvesi, http://media.wix.com/ugd//f99454_6e7e8e0af30886d7e44311924ebcd8a7.pdf
Eonomické studie – teória a prax. International Research Institute s.r.o. „Rozdel a panuj”. Komárno, Slovakia, 2013. pp. 271- 277, ISBN 978-80-971251-2-7. Éva Fenyvesi
Multidiszciplináris Kihívások – Sokszínű válaszok. Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Közgazdasági és Társadalomtudományi Intézeti Tanszéki Osztály szimpózium kötete. Az ezerarcú korrupció. 2013. Főszerkesztő: dr. Hamar Farkas. pp. 17-27, ISBN: 978-963-7159-51-0. Éva Fenyvesi
„Új kihívások a tudományban és az oktatásban” Selye János Egyetem 2013-as Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmány kötete. A vevő a király!? Selye János Egyetem, Komarno. pp. 379-390, ISBN: 978-80-8122-074-6. Vágány Judit, Fenyvesi Éva, Kárpátiné Daróczi Judit
„Új kihívások a tudományban és az oktatásban” Selye János Egyetem 2013-as Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmány kötete. Tudom, tudod – Tudjuk? Avagy mit tesznek a KKV-k a tudásért? Selye János Egyetem, Komarno. pp. 123-139, ISBN: 978-80-8122-074-6. Kárpátiné Daróczi Judit, Vágány Judit, Fenyvesi Éva
„Új kihívások a tudományban és az oktatásban” Selye János Egyetem 2013-as Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmány kötete. EQ vagy IQ? A hazai KKV vezetők munkaerővel szembeni elvárásai. Selye János Egyetem, Komarno. pp. 76-89, ISBN: 978-80-8122-074-6. Fenyvesi Éva, Kárpátiné Daróczi Judit, Vágány Judit
Emotional intelligence in organizations. In: Ferencz Á. (szerk.) Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia: Környezettudatos gazdálkodás és menedzsment. 1079 p. Konferencia helye, ideje: Kecskemét, Magyarország, 2013.09.05 Kecskemét: Kecskeméti Főiskola, 2013. I-II. kötet, pp. 920-924., ISBN: 978-615-5192-19-7 Ö, Éva Fenyvesi, Judit Vágány, Judit Daróczi Kárpátiné
Azaz mit várnak el a KKV-vezetők a gazdasági felsőfokú végzettségű pályakezdőktől? In: Ferencz Á. (szerk.). Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia: Környezettudatos gazdálkodás és menedzsment. 1079 p. Konferencia helye, ideje: Kecskemét, Magyarország, 2013.09.05 Kecskemét: Kecskeméti Főiskola, 2013. I-II. kötet, pp. 516-520, ISBN: 978-615-5192-19-7 Ö, Kárpátiné Daróczi Judit, Vágány Judit, Fenyvesi Éva
Együttműködés és innováció: út a sikerhez? In: Ferencz Á (szerk.). Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia: Környezettudatos gazdálkodás és menedzsment. 1079 p. Konferencia helye, ideje: Kecskemét, Magyarország, 2013.09.05 Kecskemét: Kecskeméti Főiskola, 2013. I-II. kötet, pp. 486-490, ISBN:978-615-5192-19-7 Ö, Vágány Judit, Fenyvesi Éva, Kárpátiné Daróczi Judit
Főiskolai hallgatók véleménye a korrupcióról. BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar. Tanulmánykötet. Szerkesztő: Szabóné Erdélyi Éva. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest. ISBN: 978-963-7159-63-3 Kurgyis Zsuzsa, Fenyvesi Éva
Journal Articles
Általános Vállalkozási Főiskola. Tudományos Közlemények, A tudásmenedzsment (TM) gyakorlati sikere és a vállalati teamek közötti kapcsolat. 2003. április 7. sz. pp. 85 - 95, ISSN 1585-8960. Éva Fenyvesi
Vezetéstudomány, A hatékony válságkommunikáció. XXXVI. Évf. 2005. április, 23-28. oldal, Éva Fenyvesi
Általános Vállalkozási Főiskola, 2006. Tudományos Közlemények, A tudás mint kimeríthetetlen erőforrás. pp. 243-249, ISSN 1585-896, Éva Fenyvesi
A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar periodikája. VII. évf. 1. szám. A tudás ezer arca. Tudásmenedzsment. 2006. április, 118-125. oldal, ISSN 1586-0698, Éva Fenyvesi
A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar periodikájának külön kiadványa, VII. évfolyam III. szám, "Andragógia" különszám. A posztipari társadalomtól az információs és/vagy a tudástársadalomig. 2006. december. 47-54. oldal, ISSN 1586-069, Éva Fenyvesi
Általános Vállalkozási Főiskola. Lehetséges-e „hálózati haszon” haszonáldozat nélkül…? 2009. szeptember, Tudományos Közlemények, pp. 117-125, ISSN 1585-896, Éva Fenyvesi
CEO A gazdasági intelligencia magazinja, XI. évfolyam, A tudásmegosztás motivátorai. 2010/1. pp. 27-31. Éva Fenyvesi
Development and Finance, Quarterly Hungarian Economic Review, Game Theory and Knowledge Management. Published by the Strategic Advisory Board of the Hungarian Development Bank. 01/2010. Pp. 31-39, ISSN 1589-3820, Éva Fenyvesi
Általános Vállalkozási Főiskola, A ma szolgáltatása a jövő építése: az e-kormányzat sikerei és problémái. 2010. április, Tudományos Közlemények, pp. 91-102. oldal, ISSN 1585-89, Éva Fenyvesi
Általános Vállalkozási Főiskola, 2011. április, Tudományos Közlemények, Egészségügy – paraszolvencia. pp. 115-135, ISSN 1585-8960, Fenyvesi Éva – Anduska Beatrix – Szeleczki Péter
Általános Vállalkozási Főiskola. 2012. április. Tudományos Közlemények, A tehetséggondozó programban alkalmazott tréningek hallgatói értékelése. pp. 91-102, ISSN 1585-8960, Fenyvesi Éva – Szépe Orsolya
AGORA, A bizalom és az érzelmi intelligencia szerepe a szervezeti tagok „együttműködőbbé” válásában. BGF KVIK Tudományos Folyóirata. 2013/10. Felelős kiadó: Zimányi Krisztina, dékán. ISSN: 1789-2643. 34-48. oldalak, Fenyvesi Éva, Vágány Judit, Kárpátiné Daróczi Judit
Central European Journal of Tourism and Regional Development. Az intelligencia szerepe a kis- és középvállalkozások vezetőinek munkájában. Volume 5, Issue 1. 4-22. oldalak, 2013, ISSN 1821-2506. Lektorált kötet! http://www.deturope.eu/img/upload/volumes_94551748.pdf, Fenyvesi Éva, Vágány Judit, Kárpátiné Daróczi Judit
Conference Papers
Who Owns the Knowledge. The Company or the Individual. 4th Internacional Conference of PhD Student, University of Miskolc, Hungary, 11-17 August, 2003, pp. 253-259, IBSN 963 661 585 3 ö, IBSN 963 661 589 6
Agrárgazdaság, vidékfejlesztés és agrárinformatika az évezred küszöbén, (AVA nemzetközi konferencia)A tudásmenedzsment (TM) jelenléte a magyarországi vállalatoknál., Debrecen, Hungary, 2003. április 01-02, Összefoglaló: p. 241, ISBN: 963 472 721 2, CD: ISBN: 963 472 742 5
Versenyképesség és jövedelmezőség a többfunkciós mezőgazdaságban, IX. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok, Változások a vezetői és alkalmazotti kompetenciákban. Gyöngyös, Hungary, 2004. március 25-26, Összefoglaló: p. 253, IBSN 963 214 313
Erdei Ferenc V. Tudományos Konferencia. A vezetés szerepe a tudásmegosztás ösztönzésében. „Globális kihívások, lokális megoldások” 2009. szeptember 3-4. pp. 721-725, ISBN:978-963-7294-73-0 ö; 978-963-729473-074-7; 978-963-729473-075-
Gazdasági sikerek” avagy a tudásmenedzsment szerepe a gazdaság eredményességében, Tudományos Konferencia A tudásmegosztás motivátorai. "Tanulás – Tudás –, Győr, Hungary, 2010. április 14. Kiadó: Lifelong Learning Magyarország Alapítvány. ISBN 978-963-06-9109-3
„Válságkezelés a tudomány eszközeivel” Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia, Mi van a borítékban: kenőpénz vagy hálapénz? 2011. augusztus 25-26. Kecskemét, pp. 220-225, ISBN:978 615 5192 00 5, Éva Fenyvesi
XIII. Nemzetközi Tudományos Napok. Zöld gazdaság és versenyképesség? Érvényesül-e a „fogolydilemma” a szervezeti tudásmegosztásban? Gyöngyös, Hungary, 2012. március 29-30. Előadások poszterek összefoglalói, p. 98, ISBN 978-963-9941-54-0, CD: A Tudományos Napok előadásai és poszterei, pp. 58-64, ISBN 978-963-9941-53-3
Knowledge sharing as a new way in business strategy. in: Timmermans Harry (szerk.) 20th recent advances in retailing & services science conference: Book of abstracts Konferencia helye, ideje: Philadelphia, Amerikai Egyesült Államok, 2013.07.07-2013.07.10. Eindhoven: EUROPEAN INSTITUTE OF RETAILING AND SERVICES STUDIES (EIRASS), 2013. p. 96. ISBN: 978 90 386 3405 0
ADDRESS
Science Publishing Group
1 Rockefeller Plaza,
10th and 11th Floors,
New York, NY 10020
U.S.A.
Tel: (001)347-983-5186