Personal Information
Elmas Sahin

The Department of Turkish Language and Literature, The Faculty of Arts and Science, Çağ University, Mersin, Turkey

Elmas Sahin
Educations
From 2010 , Academic Staff , Turkey
From 2001 to 2010, English Teacher , Turkey
Speciality
Comparative Literature
Gender studies
Women's literature
Literary criticism
Aesthetics
Book
Şahin, Elmas. Batı'da ve Türkiye'de Kadın Hareketleri ve Feminizm /Women's Movements and Feminism in Western and Turkish Literature, Ankara: Ürün Yayınları, 2013
Şahin, Elmas. Küresel Köyde Hayat (Life in Global Village, Fiction), İstanbul: Cinius Yayınları 2010
Şahin, Elmas. 20. Yüzyıl Amerikan Romancıları / American Novelists of 20th Century, 2005
Robinson Crusoe, Daniel Defoe, Ing. trans to Turkish. Elmas Şahin, Ankara: Salkımsöğüt Yayınları, Şubat 2005
White Fang (Beyaz Diş,) Jack London, Ing. trans to Turkish. Elmas Şahin, Ankara: Salkımsöğüt Yayınları, Eylül 2005
Pride and Prejudice (Gurur ve Aşk,) Jane Austen, Ing. trans to Turkish. Elmas Şahin, Ankara: Salkımsöğüt Yayınları, Eylül 2005
Wuthering Heights (Uğultulu Tepeler), Emely Bronte, Ing. trans to Turkish. Elmas Şahin, Ankara: Salkımsöğüt Yayınları, Eylül 2005
The See-Wolf (Deniz Kurdu, Jack London, Ing. trans to Turkish. Elmas Şahin, Ankara: Salkımsöğüt Yayınları, Eylül 2005
Şahin, Elmas. Lenin ve Leninizm, (Ottoman trans. to Turkish. Elmas Şahin, Ankara: Salkımsöğüt yayınları, 2005.
Şahin, Elmas. Zamana Vuran Dalgalar- Virginia Woolf & Ahmet Hamdi Tanpınar, Istanbul: Yitik Ülke Yayınları, 2015.
Şahin, Elmas. Leyla Erbil Kitabı, Istanbul: Yitik Ülke Yayınları, 2015
Journal Articles
Şahin, E. Introduction to and Selected Bibliography of English-language Books about Turks and Turkey” CLCWeb: Comparative Literature and Culture 15. 1 / 8, 2-9 (2013) DOI: http://dx.doi.org/10.7771/1481-4374.2130
Şahin, E. Intertextuality in Beckett's and Ağaoğlu's Work," CLCWeb: Comparative Literature and Culture, volume 16.1, (2014). http://dx.doi.org/10.7771/1481-4374.2279
Şahin, E. Looking Oriental Woman and Looking Occidental Woman," Pensée, No 11, Vol. 76, 289-301, (2014)
Şahin, E. Women Travel Writings: A Comparative Journey," Open Journal of Social Sciences (JSS), Vol.3 No.1, January 14, 2015, pp.54-65, ISSN: 2327-5960, Doi Number: 10.4236/jss.2015.31008
Şahin, E. Alageyik İle Avcının Ölümcül Dansı," (The Killing Dance of Fallow Deer and Hunter ), Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 9/12 Fall 2014, p. 633-646, ISSN: 1308-2140, Doi Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7612
Şahin, E. A Comparative Approach to Fictions Named Malone Dies and Lying Down to Die", Athens Journal of Philology, Vol. 1, No.2, 127-137, ISSN No: 2241-8385, June 2014
Şahin, E. Turanlı’nın Defteri'nde Yeni Lisan Hareketi ve Türklük Mefkûresi (New Language Movement And Turkısm Ideas In Notebook Of Turanlı), Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi (TEKE), sayı: 3/2, 2014, s.194-208, Doi Number: 10.7884/teke.306
Şahin, E. Gender Equity in Education, Open Journal of Social Science JSS, Vol:2, No:1, pp. 59-64, January 8 2014, DOI: 10.4236/jss.2014.21007
Şahin, E. Leyla Erbil: 82 Yıllık Yaşama Sığdırılan Yarım Asırlık Edebiyat Aşkı, Turnalar, yıl 15, sayı 52, 16-24, KKTC, (Ekim-Kasım-Aralık 2013)
Şahin, E. Klasik Şiirde Mitolojinin Yeri," Akademik Bakış Dergisi, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı: 38, Eylül – Ekim 2013, ISSN:1694-528X İktisat ve Girisimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – Kırgızistan
Şahin, E. Gülün Adı ve Benim Adım Kırmızı Adlı Romanlara Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım," Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/8, s. 1223-1236, Summer 2013, DOI: http://dx.doi.org//10.7827/TurkishStudies.5164
Şahin, E. Ahmet Nedim Servet Tör: Türk'ün Destanı,” Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, sayı: 2/2 2013 s. 203-218, DOI: http://dx.doi.org/10.7884/teke.147
Şahin, E. An Introduction to the Ballads and Turkus: A Study of Comparative Literary Criticism, British Journal of Arts and Social Sciences, Volume 11, No.1, December 2012 p.33-42
Leyla Erbil’de Feminist İzlekler, (Feminist Themes in Leyla Erbil) Turnalar Dergisi, Yıl 15, Sayı 45, Kıbrıs, Ocak 2012
Şahin, E. Hiçliğin Kıyısında Bilinçli Eğinim” (Conscıous Affınıty in Edge Of Nothıngness), İÜ Sanat ve Tasarım Dergisi Özel Sayı Cilt: 2 / IU Journal of Art and Design Special Edition Vol. 2, s. 723-728
Şahin, E. Bir Gecede Neler Yaşanır”, (What happens at a night) Turnalar Dergisi, 2012
Şahin, E. Mektup Aşkları'nda İntikam," (Revenge in “Mektup Askları”) (Kültürümüzde İntikam içinde), Acta Turcica, Yıl III, Sayı 1/2, s.310-321 (Ocak 2011)
Şahin, E. Balzac ve Esendal'ın Kiracıları: Goriot Baba ile Ayaşlı ve Kiracıları Adlı Romanlara Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım”, (Balzac and the Esendal’s Tenants: Comparative Approach to the Novels named the Father Goriot to Ayaşlı and Her Tenants) Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Arş. Der. 42, 123-131 (2010)
Şahin, E. Küresel Olmayan Bir Evren Mümkün mü?" (Is a Non- Global Universe Possible: translation), Folklor/Edebiyat, 4/44, 133-143 (2005)
Şahin, E. Yeni Romanın Penceresinden Dar Zamanlar," (“Dar Zamanlar” from Window of The new novel Folklor/Edebiyat, 3/43, 113-128 (2005)
Şahin, E. Amerikan Romanı ve Türk Romanında “Yitik Kuşak,” (Lost Generation in the American Novel and Turkish Novel ") Turnalar, 16, 14-26, KKTC, (Ekim-Aralık 2004)
Şahin, E. Arayışların Kitapları," (Books of the Quests) Folklor/Edebiyat, 4/40, 203-239 (2004)
Şahin, E. Malone Ölüyor ve Ölmeye Yatmak Adlı Romanlarda Metinlerarsı ve Postmodern Bir Yaklaşım," (In the Novels Named Malone Dies, and Lying Down to Die Intertextual and Postmodern Approaches ) Folklor/Edebiyat, 2/38, 63-75 (2004)
Şahin, E. İngiliz ve Türk Edebiyatında Eşkıya Geleneği" ( Bandits tradition of British and Turkish Literature) Folklor/Edebiyat, 4/36, 133-149 (2003)
Şahin, E. Bir Gecede Neler Yaşanır?, Kardeş Kalemler Aylık Avrasya Edebiyat Dergisi, Ankara, yıl 8, sayı 89, Mayıs 2014.
Şahin, E. Leyla Erbil'in Kaleminde Kadının Varoluş Savaşı, Yedi İklim, sayı 287, Şubat 2014
Şahin, E. Leylâ Erbil'in Şiir Romanları: Üç Başlı Ejderha'dan, Kalan ve Tuhaf Bir Erkek'ten Yansımalar," Kum Edebiyat Dergisi, Yıl 12, Sayı 74, s.22-29, Aralık 2013
Şahin, E. Edebiyatımızın usta yazarı Leylâ Erbil ile hasta yatağında yarım kalan söyleşi: Leylâ Erbil’den Kalan’lar (söyleşi)," Yitik Ülke, Edebiyat Kültür Sanat Dergisi, 26 Temmuz, 2013, http://www.yitikulke.com/tag/elmas-sahin
Şahin, E. Tarihin Söyleyemediklerini Edebiyat Söyler, Yedi İklim, Sayı 259, Ekim 2011, s.57-62
Şahin, E. Başka Hayatlar Peşinde, Yedi İklim, Sayı 268, Temmuz 2012, s.62-65
Şahin, E. Fall of Women in British Literature and Turkish Literature of 19th Century a Comparative Approach", The Journal of Academic Social Science Studies-JASSS, Number: 31, Winter II, 2015, pp. 83-97, Doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2652
Şahin, E. "Stereotypical Gender Roles in English and Turkish Fairy Tales", Paripex - Indian Journal of Research, Vol: 4, Issue: 4 April 15, 2015, ISSN - 2250-1991, Doi: 10.15373/22501991/April2015/80
Şahin, E. "A Mythic Journey to Polyphemus, Tepegöz and Grendal", International Journal of Literature and Arts, Vol. 3, No. 2, April 27, 2015, pp. 12-17, ISSN: 2331-057X Doi: 10.11648/j.ijla.20150302.11
Şahin, E. "On Comparative Literature", International Journal of Literature and Arts, doi: 10.11648/j.ijla.s.2016040101.12
Conference Papers
A Comparative Approach to Fictions Named Malone Dies and to Lie Dying,” ATINER. Athens Institute for Education and Research, 6th Annual International Conference on Literature, Athens, 8-11 July 2013, The Athens Institute for Education and Research, Athens: ATINER'S Conference Paper Series, No: LIT2013-0718, 2013
Daughters of Eve, 2. International Conference on Interdisciplinary Research in Education, ICOINE, 30 January-1 February 2013, Kıbrıs
Kazdağının Çocukları, (the Children of Mount Ida) Uluslar arası Kazdağları ve Ederemit Sempozyumu, 5-7 Mayıs 2011, Balıkesir
Hiçliğin Kıyısında Bilinçli Eğinim”, (Conscıous Affınıty in Edge Of Nothıngness) Women 2011 Symposium, İnönü Üniversitesi, 4-6 Mayıs 2011, Malatya
Turanlının Defteri'nden Yeni Lisan Hareketine Bakış”,( Have a Look to The New language Movement from “Turanlının Defteri”) 100. Yıldönümünde Yeni Lisan Hareketi, Kocaeli Üniversitesi, 11-12 Nisan 2011, Kocaeli
Bir Gecede Neler Yaşanır, (What Happens at a Night) 2. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu 21-25 Ekim 2010, Sempozyum Bildiri Kitabı15 Kasım 2010, İzmir
Gender Equity in Education, International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Iconte, Antalya, 216-220 (11-13 Kasım 2010)
Adalet Ağaoğlu'nun Duvar Öyküsü", (The Story “Duavr” (Wall) of Adalet Agaoglu) Kibatek XI. Uluslararası Edebiyat Şöleni, Kıbrıs, 23-28 Ekim 2005
Neden mi Karşılaştırmalı Edebiyat?", (Why is Comparative Literature?) XIII. Uluslararası Kibatek Edebiyat Şöleni, Adana-Antalya, 13-17 Kasım 2006 /2007
Alageyik, Aşktan da Öte," (“Alageyik” More than Love) Türk Kültüründe Av Konulu Uluslararası Sempozyum, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 15-16 Kasım 2006
Türk Romanının Ölümü, (The Death of The Turkish Novel) Kibatek XI. Uluslararası Edebiyat Şöleni, Kıbrıs, 23-28 Ekim 2005
Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisinin İngiliz Edebiyatında Yansıması," (Reflection of the Mt. Ararat and Noah's Ark in Literature) Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, Doğubayazıt, 7 - 11 EYLÜL 2005/2007
Karğışlar İçinde Eski Sevgili” Çukurova Üniversitesi, Mine Mengi Anısına Sempozyum 21 Ekim 2011
Postmodern Bir Düğün /A Postmodern Wedding," Marmara Üniversitesi, Hediye Sempozyumu, İstanbul, 16-17 Kasım 2005/ 2007
Leylâ Erbil’de Feminist İzlekler, (Feminist Themes in Leyla Erbil) Kadın eserleri Kütüphanesi ve İstanbul 2010 Kültür Başkenti Ajansının Organizasyonuyla, "Vapurda Vapur" Programı, 19 Haziran 2010, İstanbul
Honors and Awards
TÜBİTAK Publication Incentive Award: E. Şahin, Intertextuality in Beckett's and Ağaoğlu's Work. CLCWeb: Comparative Literature and Culture, Volume 16.1, 2014, http://dx.doi.org/10.7771/1481-4374.2279
TÜBİTAK Publication Incentive Award: E. Şahin, Introduction to and Selected Bibliography of English-language Books about Turks and Turkey. CLCWeb: Comparative Literature and Culture 15. 1 / 8, 2-9 (2013) DOI: http://dx.doi.org/10.7771/1481-4374.2130
LDV Project “to Gain Female students careers,” Erzurum, 2007
ADDRESS
Science Publishing Group
548 FASHION AVENUE
NEW YORK, NY 10018
U.S.A.
Tel: (001)347-688-8931