Personal Information
Onur Ozturk

Department of Family Medicine, Asarcik Meydan Family Health Center, Samsun, Atakum, Turkey

Onur Ozturk
Educations
From 2004 to 2010, faculty of medicine , Turkey
From 2011 to 2014, family medicine-expertise , Turkey
From 2013 to 2015, health management- master , Turkey
From 2013 to 2015, sports management , Turkey
From 2015 to 2019, the history of religions- Ph.D. , Turkey
Work Experiences
From 2011 to 2013, asst.dr , bulent ecevit university faculty of medicine
From 2013 to 2014, asst.dr , ondokuz mayis university faculty of medicine
From 2014 to 2015, family medicine specialist , atakum community health center, samsun, Turkey
From 2015 to currently, family medicine specialist , Asarcik family health center, samsun, Turkey
Speciality
Smoking Cessation
Occupational Medicine
Statistics, SPSS
Quantitative Research Methods
Presentation Skills
Struggle with Obesity and Diabetes
Family Psychology
Family Medicine/ General Practice
Check-up
Medical Education
Problem-Based Learning
Homoepathy
Journal Articles
Sexual Dysfunction Among Patients Having Undergone Colostomy And Its Relationship With Self-Esteem Onur Ozturk, Bektas Murat Yalcin, Mustafa Unal, Kadir Yildirim, Nuraydin Ozlem Journal Of Family Medicine & Community Health. 03/2015;
Mood And Behavioral Changes Associated With Montelukast Usage In Pediatric Cases Banu Gulcan Oksuz, Mahir Igde, Onur Ozturk Indian Journal of Medical Research and Pharmaceutical Sciences . February 2015; 2(2)
Severe Hypoalbuminemia In Two Pediatric Cases With Parapneumonic Pleural Effusion Mahir Igde, Banu Gulcan Oksuz, Levent Ustun, Onur Ozturk Indian Journal of Medical Research and Pharmaceutical Sciences. February 2015; 2(2)
Coexistence Of Diaphragm Eventration And Thoracic Ectopic Kidney Onur Ozturk, Yasin Yıldız, Mahir Igde, Banu Gulcan Oksuz Hong Kong Journal Of Paediatrics 01/2015; 20(1):37-40.
A Patient Having Recurrent Aphtous Stomatitis After Three Years Of Smoking Cessation; A Case Report And Review Of Literature Mustafa Unal, Bektas Murat Yalcin, Onur Ozturk Journal Of Addiction Research & Therapy. 01/2015; 5(4).
The Quality Of Life Difference Between Smoker And Non Smoker Rheumatoid Arthritis And Ankylosing Spondylitis Patients Onur Ozturk, Bektas Murat Yalcin, Mustafa Unal Journal Of Addiction Research & Therapy. 01/2015; 5(4).
A Rare Cause Of Hypercalcemia: " Immobilization " . A Case Report And Literature Review Gulsah Elbuken, Bahadir Yazicioglu, Onur Ozturk, Mehmet Derya Demirag Medicine Science. 01/2015; doi: 10.5455/medscience.2015.04.8236
Primary Hyperparathyroidism Presented with Peripheral Brown Tumor in the Oral Cavity: A Case Report Gulsah Elbuken, Onur Ozturk, Bahadir Yazicioglu, Recep Aktimur, Zulay Kazak, Ilsen Semiha Kececi SemaKolcu-Bulbul, Bora Ozan, Mehmet Derya Demirag Medicine Science 2014. Doi: 10.5455/Medscience.2014.03.8166
Ultrasound Guided-Fine Needle Aspiration Biopsy Of Thyroid Nodules: 18 Months Retrospective Review Of One Center Experience Gulsah Elbuken, Bahadir Yazicioglu, Onur Ozturk, Recep Aktimur, Omer Alici, Aysu Basak Ozbalci, Nilufer Bicakci, Mehmet Derya Demirag Medicine Science. 2014; 3(2): 1249-61 Doi: 10.5455/Medscience.2014.03.8131
Adenovirus in Primary Care Infections Onur Ozturk, Başar Demir, Bektas Murat Yalcin, Mustafa Ünal Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi 2014; 6(3):21-25.
Scimitar Syndrome-A Late Onset Associated With Asthma Clinic - Case Report Mahir Igde, Banu Gulcan Oksuz, Onur Ozturk, Ramazan Aydın Healthmed Healthmed - Volume 8 / Number 10 / 1204-6. / 2014
Well Baby- Child Follow Up And Family Evaluation At Social Pediatrics Unit Onur Ozturk, Basar Demir, Mahir İgde, Banu Gulcan Oksuz, Aysen Kocyigit, Sule Turan Akyol Eurasian Journal of Family Medicine volume 4/ number 1/ 2015
On Eugene Garfield and Indexing: A Biographical Review . Ozturk Onur, Dost Betul Ozcan, Dost Emrah, Yalcin Bektas Murat, Unal Mustafa. Journal of Family Medicine and Health Care 2015; 1(1): 1-3.
A General Overview on Occupational Health and Safety and Occupational Disease Subjects. İzzet Fidancı, Onur Ozturk. Journal of Family Medicine and Health Care 2015; 1(1): 16-20.
The Diagnostic Value of Sonographic Findings in Axillary Lymphadenopathy. Elif Colak, Gultekin Ozan Kucuk, Kadir Yildirim, Onur Ozturk . Journal of Family Medicine and Health Care 2015; 1(2): 21-23.
A General Look at Pharmacogenetic and Its Future. Onur Ozturk · Izzet Fidanci. Journal of Family Medicine and Health Care 2015; 1(3): 33-35.
A Disease Cursed in Africa, the Other Name of Massacre: Albinism. Onur Öztürk · Gülşah Öztürk. Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2015;9(4):176-180.
Smoking frequency, cessation knowledge; attitudes and beliefs among internal and surgery residents Onur Ozturk · Gulsah Ozturk · Bahadir Yazicioglu · Bektas Murat Yalcin · Mustafa Unal. Journal of Experimental and Clinical Medicine. 32 (2015) 171-175
Evaluation of Case Reports for Contacts with Risk of Rabies-Samsun Sample. Onur Ozturk, Eylem Isik Uyar. DOI: 10.4328/AEMED.78
Conference Papers
Aile Hekimliği Merkez Polikliniğine Başvuran Hasta Ve Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Premenstrüel Sendrom Sıklığının Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 15-19 Mayıs 2013 Kuşadası/Aydın
Tıp Fakültesi Çalışanları Ve Aile Hekimliği Merkez Polikliniği’ne Başvuran Evli Kadınlarda Premenstrüel Sendrom Sıklığı Ve Hastalığı Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 15-19 Mayıs 2013 Kuşadası/Aydın
Samsun İli 15-18 Yaş Arası Orta Eğitim Öğrencilerinde Sigara Kullanma Sıklığı Ve Bunun Kısa Semptom Envanteri İle İlişkisi/4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri İzmir
Samsun İli Kamyon, Minibüs Ve Otobüs Şoförlerinde Sigara Kullanma Sıklığı Ve Bunun Uyku Kalitesi İle İlişkisi/ 4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri İzmir
Sosyal Pediatri Polikliniğinde İzlenen Çocukların Ve Ailelerinin Retrospektif Değerlendirilmesi/5. Aile Hekimliği Araştırma Günleri 20-23 Mart 2014 Çanakkale
Sağlık Çalışanlarının Sigara Kullanma Durumları Ve Sigara Bıraktırma Becerileri Açısından Bilgi Ve Tutum Düzeyleri Araştırması/5. Aile Hekimliği Araştırma Günleri 20-23 Mart 2014 Çanakkale
Scimitar Sendromu- Tanısı Geç Konulan Nadir Bir Vaka/13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 23-27 Nisan 2014 Belek/ Antalya
Aile Hekimliği Merkez Polikliniği’ne Başvuran Hasta Ve Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Görülen Premenstrüel Şikayetler Ve Şiddeti/13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 23-27 Nisan 2014 Belek/ Antalya
Primary Hyperparathyroidism Presented With Peripheral Brown Tumor İn The Oral Cavity: A Case Report/ 16th European Congress Of Endocrinology 03- 07 Mayıs 2014 Wroclaw, Polonya
The Beliefs And Misbelieves Of Smokers About Their Addiction. / 3. Congres Agpfmsee – Sarajevo 2014
Sigara Bırakma Sonrası Ağızda Kronik Aft İzlenen Bir Olgu/ 6. Aile Hekimliği Araştırma Günleri/ 6- 9 Kasım Ankara
Diyafragma Evantrasyonu Ve Torasik Ektopik Böbrek Birlikteliği/ 6. Aile Hekimliği Araştırma Günleri/ 6- 9 Kasım Ankara
Ostomi Açılan Hastaların Cinsel Fonksiyonlarının Yeterliliği Ve Benlik Saygılarının Değerlendirilmesi/ 6. Aile Hekimliği Araştırma Günleri/ 6- 9 Kasım Ankara
Yüksek Hdl Düzeyleri Diyabet Gelişimi İçin Bir Risk Faktörü Olabilir Mi / 6. Aile Hekimliği Araştırma Günleri/ 6- 9 Kasım Ankara
Asistan Hekimlerin Sigara İçme Durumları Ve Sigara Bıraktırma Becerileri Açısından Bilgi Ve Tutum Düzeyleri Araştırması- Ara Sonuçlar/ 7. Aile Hekimliği Araştırma Günleri-Hatay
Kolostomili Hastalarda Cinsel Fonksiyonların Değerlendirilmesi ve Benlik Saygısıyla Kıyaslanması- Sonuçlar/ 7. Aile Hekimliği Araştırma Günleri-Hatay
A Rare Cause Of Hypercalcemia: “Immobilization”. A Case Report And Literature Review/ Wonca Europe 2015 Congress/ Istanbul
Mood And Behavioral Changes Associated With Montelukast Usage In Pediatric Cases/ Wonca Europe 2015 Congress/ Istanbul
The Sexual Dysfunction Among The Patients With Colostomy And İts Relation With Self-Esteem/ Wonca Europe 2015 Congress/ Istanbul
On Eugene Garfield And Indexing: A Biographical Review/ Wonca Europe 2015 Congress/ Istanbul
Ultrasound Guided-Fine Needle Aspiration Biopsy of Thyroid Nodules: 18 Months Retrospective Review of One Center Experience/ Wonca Europe 2015 Congress/ Istanbul
Palivizumab Profilaksisi, RSV ve Sonraki Süreçte Astım Gelişimi/ 14. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, İstanbul; 10/2015
Sigara Bağımlılığının Romatoid Artrit Ve Ankilozan Spondilit Hastalarının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi/ 14. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, İstanbul; 10/2015
Dikkat; Takayasu Çıkabilir- Bir Olgu Sunumu/ 14. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, İstanbul; 10/2015
Parapnömonik Plevral Efüzyonlu İki Çocuk Olguda Saptanan Ciddi Hipoalbuminemi/ 14. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, İstanbul; 10/2015
Uzmanlik Ihtisasi Gören Hekimlerin Sigara Içme Düzeyleri Ve Sigarayi Biraktirma Konusunda Bilgi, Deneyim,Tutumlari/ 14. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, İstanbul; 10/2015
Grandparents as babysitters; the depression and quality of life among them/ Wonca Europe 2015 Congress/ Istanbul
Neurophobia; an mthy or an unpleasant fact for primary care physicians in Turkey/ Wonca Europe 2015 Congress/ Istanbul
Honors and Awards
Best Second Poster Prize : Gulsah Alan, Onur Ozturk, Sukriye Bayrak, Fusun A. Artiran Igde, Mustafa F. Dikici, Fusun Yaris Aile Hekimliği Merkez Polikliniğine Başvuran Hasta Ve Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Premenstrüel Sendrom Sıklığının Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 15-19 Mayıs 2013 Kuşadası/Aydın
ADDRESS
Science Publishing Group
548 FASHION AVENUE
NEW YORK, NY 10018
U.S.A.
Tel: (001)347-688-8931