Personal Information
Ahmet Çifci

Department of Electrical Engineering, Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, Merkez, Turkey

Ahmet Çifci
Educations
From 09/2003 to 06/2007, Bachelor Degree , Department of Electrical and Electronics Engineering, Sakarya University, Turkey
From 09/2007 to 01/2011, Master of Science , Department of Electrical and Electronics Engineering, Sakarya University, Turkey
From 01/2011 to 11/2015, Doctorate , Department of Electrical and Electronics Engineering, Sakarya University, Turkey
Work Experiences
From 12/2009 to 03/2016, Lecturer , Mehmet Akif Ersoy University, Turkey
From 03/2016 to Now, Assistant Professor , Mehmet Akif Ersoy University, Turkey
Speciality
Electric power systems
FACTS devices
Voltage stability
Power system analysis
Power system stability
Voltage collapse
Renewable energies
Journal Articles
Cifci A., Uyaroglu Y., Hocaoglu A.T., Voltage Stability Analysis using the Variable Gradient Method, International Review of Electrical Engineering, 6, No. 2, 914–921 (2011).
Cifci A., Uyaroglu Y., Energy Function Analysis of a Two-Machine Infinite-Bus Power System by Lyapunov’s Second Method , Przegląd Elektrotechniczny Electrical Review, 2, 270–273 (2012).
Cifci A., Uyaroglu Y., Birbas S., Direct Field Oriented Controller Applied to Observe Its Advantages over Scalar Control, Elektronika IR Elektrotechnika (Electronics and Electrical Engineering), 3 (119), 15-18. (2012).
Cifci A., Uyaroğlu Y., Yalçın M.A., Voltage Stability via Energy Function Analysis on Reduced Order Model of Power System, Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Science, Vol.20, No.Sup.1, 1031-1043. (2012).
Kırbaş İ., Çifci A., İşyarlar B., Burdur İli Güneşlenme Oranı ve Güneş Enerjisi Potansiyeli, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2): 20-23 (2013).
Çifci A., Kırbaş İ., İşyarlar B., Güneş Pili Kullanılarak Burdur’da Bir Evin Ortalama Elektrik İhtiyacının Karşılanması, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (1): 14-17 (2014).
Çifci A., İlkuçar M., Bozkurt M. R., Uyaroğlu Y., Liken planus ve Sedef Deri Hastalıklarının Çok Katmanlı Yapay Sinir Ağı Kullanılarak Sınıflandırılması, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (1): 30-36 (2014).
Cifci A., Uyaroglu Y., Voltage Stability Analysis based on Energy Function of an Electrical Power System with and without SVC, Tehnički Vjesnik Technical Gazette, Vol. 23, No. 4, 1163–1170. (2016).
Cifci A., Uyaroglu Y., Use of Energy Function to Assess Voltage Stability of a Four-Bus Power System with a SVC, International Journal of Advances in Science, Engineering and Technology(IJASEAT), Vol. 4, No. 1, 13-18. (2016).
İlkuçar M., Cifci A., Performance Evaluation of Electricity Generation Companies Traded on BIST According to the Financial Parameters through the Application of TOPSIS Method, International Journal of Social Sciences and Education Research, Vol. 2, No. 3, 1010-1021. (2016).
Çifci A., Altundağ E., Bulut Ö., Uysal H. H., Burdur İli Elektrik Dağıtım Şebekesinde Meydana Gelen Arızalara Genel Bir Bakış Ve Çözüm Önerileri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8 (Özel Sayı 1): 44-55. (2017).
Conference Papers
Cifci A., Hocaoğlu A. T., Uyaroğlu Y., Yalçın M.A., Enerji Fonksiyonu Analizi İle Gerilim Kararlılığı İncelemesi, 4. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, s.47-51, EVK’2011, Kartepe, KOCAELİ (2011). (in Turkish)
Cifci A., Uyaroglu Y., and Hocaoglu A. T., Energy Function Analysis of a Single-Machine Infinite-Bus Power System, The World Congress on Engineering 2011, (WCE2011), Paper No.: ICEEE_66 (The 2011 International Conference of Electrical and Electronics Engineering), London, ENGLAND (2011).
Kırbas I., Cifci A., and Karabacak R., CdTe İnce Film Güneş Pilinin En Elverişli Yapısının Belirlenmesi, 2. Güneş Sempozyumu, Antalya, TURKEY (2013). (in Turkish)
Cifci A., Uyaroglu Y., Energy Function Analysis Based On Variable Gradient Method for A Three-Machine Infinite-Bus Power System, The Seventh Global Conference on Power Control and Optimization PCO 2013, Prague, CZECH REPUBLIC (2013).
Uyaroglu Y., Cifci A., Stability Region Estimation for Two-Machine Infinite-Bus Power System using Energy Function, The Seventh Global Conference on Power Control and Optimization PCO 2013, Prague, CZECH REPUBLIC (2013).
İlkuçar M., Işık A. H., Çifci A., Harmoni Arama ve Geri Yayılım Tabanlı Yapay Sinir Ağı İle Göğüs Kanseri Verilerinin Sınıflandırılması, IEEE 22. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, TÜRKİYE (2014).
Cifci A., Uyaroglu Y.,Use of Energy Function to Assess Voltage Stability of a Four-Bus Power System with a SVC, 31st International Conference on Recent Innovations in Engineering and Technology (ICRIET), 28-33, Barcelona, SPAIN. (2015).
İlkucar M., Cifci A., Prediction of Electricity Generation with Unlicensed Solar Energy Using Grey GM(1,1) Method, International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP), Inonu University Turgut Ozal Congress and Culture Center, Malatya, TÜRKİYE. (2016).
Çifci A., Altundağ E., Bulut Ö., Uysal H. H., Burdur İli Elektrik Dağıtım Şebekesinde Meydana Gelen Arızalara Genel Bir Bakış Ve Çözüm Önerileri, 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal Ve Teknik Bilimler Kongresi, s.703-716, MESTEK 2017, BURDUR (2017).
Kırbaş İ., Cifci A., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Tutumları, International Vocational Schools Symposium, vol. 4, 84-90, Sarajevo, BOSNIA AND HERZEGOVINA (2017).
Cifci A., Altundağ E., Burdur Bölgesi Güneş Enerjisi Potansiyelinin Elektrik Üretiminde Kullanılabilirliği, International Vocational Schools Symposium, vol. 4, 265-273, Sarajevo, BOSNIA AND HERZEGOVINA (2017).
Çifci A., Kaya A. İ., Electromagnetic Shielding Effectiveness of Mineral Doped Waste Paper Fiber, 7th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress & Exhibition, Oludeniz, TÜRKİYE (2017).
Kaya A. İ., Çifci A., Kaplama Yöntemi ile Ahşap Kompozit Malzemelerin Elektromanyetik Kalkanlama Özellikleri, International Vocational Schools Symposium, 12-18, Sarajevo, BOSNIA AND HERZEGOVINA (2017).
Honors and Awards
Certificate of Merit for the 2011 International Conference of Electrical and Electronics Engineering, The World Congress on Engineering, 2011.
Support Program for Participation in Scientific Activities Abroad, TÜBİTAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey), 2013.
ADDRESS
Science Publishing Group
548 FASHION AVENUE
NEW YORK, NY 10018
U.S.A.
Tel: (001)347-688-8931