Personal Information
Iuliia Kornieieva

Department of Macroeconomic Regulation and International Economic Relations, Academy of Financial Management, Kiev, Ukraine

Iuliia Kornieieva
Educations
From 12/2016 to now, Postdoc , Ukraine
From 11/2005 to 10/2011, Doctorate (PhD in Economics) , Ukraine
From 06/2005 to 02/2010, Philologist, teacher of English language and literature , Ukraine
From 2004 to 2005, Masters of Science, Internetional economic relations , Ukraine
From 09/2000 to 06/2004, Bachelor of Science, International economic relations , Ukraine
From 09/2003 to 05/2004, Certificate of Achievement Training Program in Commercial Diplomacy and Trade Policy , Canada
Work Experiences
From 09/2005 to 07/2006, Assistant Professor , Lviv National Ivan Franko University, Lviv (Ukraine)
From 11/2011 to 08/2013, Senior Research Scientist , Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv (Ukraine)
From 09/2013 to 12/2016, Assistant Professor , Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv (Ukraine)
From 02/2017 to now, Senior Research Scientist , Academy of Financial Management, Kyiv (Ukraine)
From 2015 , Intership , Vilnius University, Vilnius (Lithuania)
Projects
From 2013 to 2015, the European Community Framework Programme 7 Project PRORES (No. PIRSES-GA-2010-26925)
From 07/2012 to 10/2012, International Summer School of European Integration “Competitiveness of Ukraine and Switzerland
Speciality
Economy
Book
Kornieieva I. External corporate borrowings and risks to financial stability in Ukraine / Global Economy: Issues and Challenges of Post-Crisis Development: monograph / [Aleksandr Rogach, Siskos Evangelos, Miltiadis Stampoulis, Sergiy Tsyganov, and etc]. Greece : Kozani, 2014. P. 226-235.
Kornieieva I. Monetary transmission mechanism of Ukraine / Sustainable development (Poland, Lithuania, Ukraine) : monograph / [Danuta Milaszzewicz, Piotr Szkudlarek, Dalia Streimikiene, Oleksiy Plotnikov, Aleksandr Rogach, Olena Slozko]. Kaunas – Szczecin : University of Szczecin Vilnius University, L.:LAT&K, 2013, P. 480-481.
Kornieieva I., Slozko Olena, Pidchosa Olexandr. Development of Ukrainian labor market / Restructuring and ecology: current situation : Country report / [Virginija Jurėnienė, Tomasz Bernat, Tetiana L. Mostenska, Olena Slozko, Pidchosa Olexandr ]. Vilnius : Vilnius University, 2013, P. 229-251.
Kornieieva I., Slozko Olena, Pidchosa Olexandr. Development of Ukrainian0 enterprises / Restructuring and ecology: current situation : Country report / [Virginija Jurėnienė, Tomasz Bernat, Tetiana L. Mostenska, Olena Slozko, Pidchosa Olexandr ]. Vilnius : Vilnius University, 2013, P. 252-269.
Kornieieva I. Features of privatization regulation mechanisms in China / Economic and social development of Ukraine in XXI century: national vision and globalization challenges. Oklahoma City: Dradt2Digital Publishing House, 2017, P. 138-140.
Корнєєва Ю. В. Інститути міжнародного бізнесу: навч. посіб. / Юлія Володимирівна Корнєєва. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 248 с.
Корнєєва Ю.В. Еволюція світової валютно-фінансової системи / Бузинар Б.А., Корнєєва Ю.В., Шемет Т.С. // Основи міжнародних фінансів: підручник / О.І. Рогач, Т.С. Шемет, С.А. Циганов та ін.; за ред. О.І. Рогача. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2014. – Розд. 3. – С. 46-49.
Корнєєва Ю.В. Механізм взаємодії монетарної та валютної політики в країнах ЦCЄ: монографія / Юлія Володимирівна Корнєєва. – Mauritius: LAP Lambert Academic Publishing Group, 2017. - 281 с.
Корнєєва Ю.В. Механізми фінансового управління підприємствами державного сектору в ЄС / Ю.В. Корнєєва, К. Цицик // Удосконалення управління державними фінансами та реформування податкової системи України : монографія / [Корнеева Ю., Іваницька О., Цицик К. та ін.]. - К.: ДННУ «Академія фінансового управління», Міністерство фінансів України, 2015 – С. 225-241.
Корнєєва Ю.В. Методологія оцінки ефективності механізму взаємодії монетарної та валютної політики в Україні / Ю.В. Корнєєва // Світові фінанси: сучасні тенденції та перспективи розвитку : монографія / [ Дзюба П.В., Луцишин З.О., Корнєєва Ю.В., Пузанов І.І., Рогач О.І., Циганов С.А., та ін. ] ; під. ред. О.І. Рогача. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – С. 271-290.
Journal Articles
Privatization through IPO as a tool of attracting FDI: the case of Ukraine, Journal of Political Science and International Relations, 2018, Vol. 1, № 1, P. 12-19. Kornieieva I.
Evaluation of the effectiveness of the mechanism of interaction of monetary and exchange rate policy in Ukraine in the context of integration processes, Journal of Global Economy Review, Volume 1, No. 1, Greece: Kozani, 2014, Р. 33-39. Kornieieva I.
Державні інвестиції та інтернаціоналізація діяльності державних компаній як основа сталого економічного зростання / Корнєєва Ю.В. // Slovak international scientific journal. – 2018. - №13. – Vol. 1. – C. 32-38.
Інвестиційні виклики цифрової економіки / Корнєєва Ю.В. // Економіка і фінанси. – 2017. - № 11. – С. 88-99.
Міжнародний досвід роботи ЕКА у стимулюванні інвестиційної діяльності / Корнєєва Ю.В. // Проблеми системного підходу в економіці. - Випуск 5 (61). – 2017. – С. 55-63.
Інвестиційні аспекти діяльності ЕКА / Корнєєва Ю.В. // Економіка та держава. – №10. - 2017. – С. 58-63.
Практика залучення іноземних інвестицій до державного сектора / Корнєєва Ю.В. // Інвестиції: практика та досвід. – №18. - 2017. – C. 17-23.
Можливості ІРО для державних компаній / Корнєєва Ю.В. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». - №14. (Ч.І) -2017. – С. 159-163.
Довгострокова політика держави в інвестиційній сфері для суб’єктів господарювання державного сектору / Корнєєва Ю.В. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». - №25. (Ч.І). - -2017. – С 77-82.
Концептуальні основи державного інвестування / Корнєєва Ю.В. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». - №25. -2017. – С. 76-80.
Інвестиційні аспекти корпоратизації державних підприємств / Корнєєва Ю.В. // «Вісник Одеського національного університету. Економіка». - Том 22, Випуск 6 (59). – 2017. – С. 54-59.
Практика допуску іноземних інвесторів до участі у капіталі державних компаній / Корнєєва Ю.В. // Збірник «Наукові праці НДФІ». – 2017. - № 3 (80). – С. 36-53.
Практика первинного розміщення акцій державних підприємств на міжнародних фінансових ринках / Корнєєва Ю.В. // Глобальні та національні проблеми економіки. - № 16. – 2017. – С. 150-155.
Первинне публічне розміщення акцій як інструмент приватизації великих державних підприємств / Корнєєва Ю.В. // Фінанси України. – №6. - 2017. – С. 38-56.
Актуальні проблеми регулювання приватизаційних процесів у контексті удосконалення стратегії розвитку управління державними фінансами / Корнєєва Ю. В. // Економіка та суспільство. – 2017. - № 9. – С. 241-247.
Форми, методи та інструменти мобілізації фінансових ресурсів державними корпораціями: досвід розвинутих країн та уроки для України / Корнєєва Ю. В. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. - К. : Інститут міжнародних відносин, 2016. - Вип. 129. - С. 131-146.
Особливості монетарної політики в процесі переходу до ринкової економіки / Корнєєва Ю. В. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. - К. : Інститут міжнародних відносин, 2015. - Вип. 126, Ч. ІІ. - С. 143-158.
Особливості управління підприємствами державного сектору в ЄС / Корнєєва Ю.В. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченко. – Серія «Міжнародні відносини». – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2015. - № 1(43). - С.43-47.
Наднаціональні механізми управління підприємствами державного сектору в ЄС / Корнєєва Ю. В. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. - К. : Інститут міжнародних відносин, 2015. - Вип. 126, Ч. І. - С. 153-166.
Аналіз напрямів підвищення ефективності управління державними корпораціями / Корнєєва Ю. В. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. – К. : Інститут міжнародних відносин, 2014. – Вип. 122., Ч. ІІ. - С. 131-144.
Вплив гнучкого валютного режиму на ефективність монетарного трансмісійного механізму у Польщі в умовах кризи / Ю.В. Корнєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченко. – Серія «Міжнародні відносини». – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2013. - № 1 (40) - С. 54-60.
Стан та перспективи розвитку взаємин України з ЄврАзЕС: спостерігач чи повноцінний учасник? / Корнєєва Ю. В. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. – К. : Інститут міжнародних відносин, 2013. – Вип. 114., Ч. ІІ. - С. 162-168.
Особливості системи грошово-кредитного регулювання на теренах СНД в процесі переходу до ринкової економіки / Ю.В. Корнєєва // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернропільського національного економічного університету «Економічна думка», 2013. – Том 13. – С.79-87.
Cross-sector division of labor: the case of Ukraine / Iulia Kornieieva // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. – К. : Інститут міжнародних відносин, 2012. – Вип. 110. - Ч. ІІ. - С. 79-82.
Вплив інтеграційних процесів на ефективність системи грошово-кредитного регулювання в Україні / Корнєєва Ю. В. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. – К. : Інститут міжнародних відносин, 2013. – Вип. 112., Ч. ІІ. - С. 180-188.
Вибір оптимального механізму грошово-кредитного регулювання у контексті інтеграційних процесів / Корнєєва Ю. В. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. – К. : Інститут міжнародних відносин, 2012. – Вип. 111., Ч. ІІ. - С. 144-153
Стримуючі фактори ефективності механізму взаємодії монетарної та валютної політики в країнах ЦСЄ / Корнєєва Ю. В. // Теоретичні та практичні аспекти економіки інтелектуальної власності : збірник наукових праць / [редакц. кол. Волошин В. С., Анісімова О. М., Макогон Ю. В. та ін.]. – Маріуполь : ДВУЗ «Приазовський державний технічний університет», 2012. – Вип. 1 Т. 1. – С. 252 – 256.
Монетарна модель МВФ, її ефективність та вплив на грошово-кредитну систему країн ЦСЄ в умовах трансформації / Корнєєва Ю. В. // Економічний простір : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2011. - № 56/2. – С. 13 - 22.
Вплив фінансової глобалізації на монетарний трансмісійний механізм у країнах Центральної та Східної Європи / Корнєєва Ю. В. // Таврический экономический журнал – Сімферополь : Кримський інститут бізнесу, 2011. - № 6. – С. 87-90.
Вибір валютного режиму та ефективність монетарної політики в перехідних економіках країн ЦСЄ / Корнєєва Ю. В. // Економічний простір. - 2010. - № 36. – С. 13 - 23.
Механізм взаємодії валютної та монетарної політики в Україні / Корнєєва Ю. В. // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Львів, 2009. – Вип. 26. – С. 249-256.
Особливості програми макроекономічної стабілізації України в умовах світової валютно-фінансової кризи 2008 року / Корнєєва Ю. В. // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції.- 2010. – Випуск ХVI (№ 4). – С. 66-75.
Наслідки світової фінансової кризи для України. Монетарний аспект / Корнєєва Ю. В. // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2009. – Вип. 1(9). – С. 126 – 131.
Ефективність монетарної та валютної політики України в умовах економічного зростання / Корнєєва Ю. В. // Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи становлення і проблеми розвитку : Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів : вид-во Національного університету «Львівська політехніка» , 2008. - № 635. – С. 246 – 252.
Проблеми взаємодії валютної та монетарної політики в країнах ЦСЄ (на прикладі Польщі та Хорватії) / Корнєєва Ю. В. // Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць. – Львів : вид-во Львівської комерційної академії, 2009. – Вип. 10. - С. 108 – 114.
Conference Papers
Вибір оптимального валютного режиму у контексті інтеграційних процесів / Корнєєва Ю. В. // Формування конкурентоспроможної економіки: Теоретичні, методичні та практичні засади : міжнародна наук. – практ. конф., 26-27 квіт. 2012 р. : збірник матеріалів. – Тернопіль : Тернопільський інститут агропромислового виробництва, 2012. – Ч. ІІ. – С. 30-32.
Валютні режими та їх вплив на монетарну політику в транзитивних економіках / Ю.В. Корнєєва // Валютно-фінансові механізми сучасної світової економіки : міжнародна наук.– практ. конф., 7-8 трав. 2013 р. : збірник матеріалів. – Севастополь : Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України, 2013. – С. 34-39.
Оцінка ефективності монетарного трансмісійного механізму в Україні у контексті інтеграційних процесів / Корнєєва Ю.В. // Економічні пріоритети в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС : міжнародна наук. конф., 8-9 лист. 2012 р. : збірник матеріалів. – К. : Інститут міжнародних відносин, 2012. – С. 66-67.
Оцінка ефективності валютної політики України в умовах світової фінансової кризи / Корнєєва Ю. В. // Добробут націй в умовах глобальної нестабільності : міжнародна наук. – практ. конф., 27-28 квіт. 2012 р. : збірник наукових праць. – Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2012. – Ч. І. – С. 61-63.
Вплив корупції на ефективність монетарної політики в умовах трансформації / Корнєєва Ю. В. // Фінанси України : глобальні та національні імперативи розвитку : ХVІ міжнародна наук. – практ. конф., 30-31 бер. 2012 р. : збірник матеріалів. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2012. – С. 21-24.
Оцінка ефективності механізму взаємодії монетарної та валютної політики у контексті інтеграційних процесів / Корнєєва Ю.В. // Ефективність міжнародних інтеграційних процесів : круглий стіл, 24 лют. 2012 : Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. – К. : Інститут міжнародних відносин, 2012. – Вип. 109. - Ч. І. - С. 63-65.
Особливості монетарного трансмісійного механізму в перехідних економіках країн ЦСЄ / Корнєєва Ю. В. // Міжнародні відносини : політичні, правові, економічні, лінгвокраїнознавчі аспекти : звітна наук. конф. факультету міжн. відносин, 8-9 лют. 2011 р. : збірник матеріалів. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 104-106.
Аналіз ефективності монетарної та валютної політики в умовах експортно-орієнтованої моделі економічного зростання України / Корнєєва Ю. В. // Сучасні національні економічні моделі : проблеми та перспективи розвитку : ІІ міжн. наук. - практ. конф., 5 бер. 2010 р. : збірник матеріалів. – Сімферополь : Кримський інститут бізнесу, 2010. – С. 26 – 28.
Стабілізаційна політика в перехідних економіках країн ЦСЄ в умовах кризи / Корнєєва Ю. В. // Міжнародні відносини : політичні, правові, економічні, лінгво - країнознавчі аспекти : звітна наук. конф. факультету міжн. відносин, 5-8 лют. 2010 р. : збірник матеріалів. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – С. 305 – 307.
Peculiarities of the monetary transmission mechanism in Ukraine / Корнєєва Ю.В. // Ризики глобальної рецесії: механізми протидії : круглий стіл, 22 листопада 2013 : збірник матеріалів. – К. : Інститут міжнародних відносин, 2013. - С. 13-14.
. Сучасні підходи до аналізу монетарного трансмісійного механізму / Корнєєва Ю.В. // Соціально-економічні перспективи розвитку України в ХХІ столітт : міжнародна наук.-практ. конф., 15 лист. 2013 р. : збірник матеріалів. – Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 2013. – С. 64-69
Особливості монетарного трансмісійного механізму в умовах трансформації / Корнєєва Ю.В. // Шляхи трансформації міжнародної валютно-фінансової системи : міжнародна наук.-теорет. міжвідомча конф., 14 лист. 2013 р. : збірник матеріалів. – К. : Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2013. – С.51-58.
Діджиталізація інвестиційної діяльності: глобальний тренд // Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами : міжн. наук.-практ. конф., 7 грудня, 2017. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2017. – С. 115-118.
Развитие гарантийных механизмов стимулирования инвестиционной деятельности в государственном секторе presented inCorporate governance : strategies, processes, technology, 20 October, 2017, Kaunas : Vytautas Magnus University
Використання сучасних фінансових інструментів ЕКА для стимулювання інвестицій у капітальні активи / Корнєєва Ю.В. // Стратегічні орієнтири розвитку економіки України : міжн. наук.-практ. конф., 6-7 жовтня, 2017. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2017. – С. 30-33.
"Особливості залучення іноземних інвестицій до державного сектора" presented in From the Baltic to the Black sea: the formation of modern economic area : international scientific conference, 19 August, 2017, Riga : Baltic Research Institute of Transformation Economic Area
"Directions for improving the financial management in state-owned corporations in Ukraine" presented in Euro and the European banking system : evolutions and challenges : international conference, 4-6 June 2015, Romania, IAŞI, Editura Universităţii.
"Peculiarities of financial management of state-owned corporations in Ukraine" presented in Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization : international scientific conference, 29 January 2016, Klaipeda: Klaipeda University, Lithuania
"Privatization of state owned enterprises and defense of national interests: the case of China " presented in Development of social and economic systems in a global competitive environment : international scientific conference, 26 February, 2016, Chisinau : Moldova State University.
"Development of performance of State-Owned Enterprises in a global competitive environment " presented in Formation of modern economic area: benefits, risks, implementation mechanisms: international scientific conference, 29 April, 2016, Tbilisi, Georgia : Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University.
Приватизація як інструмент залучення ПІІ / Корнєєва Ю.В. // Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України : міжн. наук.-практ. конф., 12-13 травня 2017 р. : збірник матеріалів. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. – С. 54-57.
"The main forms of state support for institutional transformation of the investment component of digital development" presented in Science and education: trends and prospects, 23 February, 2018, Taunton, United States of America.
"Features of practical implementation of the investment policy digital transformation " presented in Science and innovation: international scientific conference, 26 January, 2018. – Montreal, Canada
Окремі аспекти державного інвестування / Корнєєва Ю.В. // Сучасні наукові підходи до вдосконалення політики економічного зростання : міжн. наук.-практ. конф., 5-6 травня 2017 р. : збірник матеріалів. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2017. – С. 37-41.
Переваги від ІРО для великих державних підприємств / Корнєєва Ю.В. // Трансформація фінансових відносин в умовах економічної глобалізації : всекукр. наук.-практ. конф., 20 квітня 2017 р.: збірник матеріалів. – Харків: Харківський інститут фінансів КНТЕУ, 2017. – С. 138-140.
Особливості регулювання приватизації у Китаї / Корнєєва Ю.В. // Європейська інтеграція: історичний досвід та економічні перспективи : міжн. наук.-практ. конф., 3-4 березня 2017 р.: збірник матеріалів. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2017. – С. 80-83.
"Особливості управління фінансовими ресурсами державних корпорацій в країнах ЄС" presented in Innovative Economy: processes, strategies, technologies : international scientific conference, 27 January, 2017. – Kielce : Jan Kochanowski University in Kielce (Republic of Poland)
"Оcобливості управління фінансовими ресурсами державних корпорацій у Німеччині " presented in The development of International Competitiveness: State, Region, Enterprise : international scientific conference, 16 December, 2016. - Lisbon : NOVA University Lisbon, Portugal
Захист інтересів державних компаній в країнах ЄС в межах наднаціонального механізму регулювання / Корнєєва Ю.В. // Зовнішня політика і дипломатія: український досвід і світовий досвід: наук.-практ. конф. до 20 річниці Дипломатичної Академії України при МЗС України, 23 груд. 2015 р. : збірник матеріалів. - К– : Дипломатична Академія України при Міністерстві закордонних справ України, 2015. - С.92-94.
Особливості регулювання системи управління державними компаніями у країнах ЄС / Корнєєва Ю.В. // Підвищення стійкості економіки в умовах геоекономічної нестабільності : національний та глобальний виміри : ІІ міжн. наук.-практ. конф., 5 лист. 2015.: збірник матеріалів. - К. : Інститут міжнародних відносин, 2015. – С.25-28.
Особливості системи грошово-кредитного регулювання в Україні у кризових умовах / Корнєєва Ю.В. // Геостратегічні пріоритету України в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах : міжн. наук. конф., 15 жовт. 2015.: збірник матеріалів. - К. : Інститут міжнародних відносин, 2015. – С. 141-144.
Підвищення ефективності фінансового менеджменту державних корпорацій / Ю.В. Корнєєва // Розвиток національної економіки: теорія і практика : міжн. наук-практ. конф., 3–4 квітня 2015 р. : збірник матеріалів. – Івано-Франківськ : ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, 2015. – С. 210- 211.
Напрями підвищення ефективності фінансів державних фінансових та нефінансових корпорацій / Корнєєва Ю.В. // Перспективи нової глобальної рецесії : механізми протидії : круглий стіл, 12 лют., 2015 р. : збірник матеріалів. - К. : Інститут міжнародних відносин, 2015. – С. 33-35.
Аналіз ефективності управління державними корпораціями в розвинутих країнах Північної Америки та Азії / Корнєєва Ю.В. // Виробничо-експортний потенціал національної економіки : міжнародна наук.-практ. конф., 3-4 жов., 2014 р. : збірник матеріалів. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2014. – С. 24-27.
Проблема вибору оптимальної монетарної стратегії в Україні / Корнєєва Ю. В. // Філософія економіки Івана Франка й сучасні економічні проблеми : міжн. наук. конф., 5-6 трав. 2006 р. : збірник матеріалів. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 104 – 105.
Вплив зовнішніх корпоративних запозичень на фінансову стабільність України / Корнєєва Ю. В. // Ринкові, державні та корпоративні структури в умовах глобальних трансформацій : VI міжнародна наук.-практ. конф., 25–27 вер. 2014 р. : збірник матеріалів. – Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 70-75.
Запровадження ефективної системи грошово-кредитного регулювання інноваційної діяльності / Корнєєва Ю.В. // Інноваційний розвиток як складова міжнародних інтеграційних процесів : круглий стіл, 20 квіт. 2012 : Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. – К. : Інститут міжнародних відносин, 2012. – Вип. 109. - Ч. І. - С. 226-228.
Основні тенденції розвитку монетарної та валютної політики України в контексті інтеграційних процесів / Корнєєва Ю. В. // Україна – ЄС – Європа : нові виклики та модернізація відносин : VII міжнародна наук. – практ. конф., 18 квіт. 2007 р. : збірник матеріалів. – К. : УАЗТ, 2007. – С. 350 – 352.
Проблеми адаптації валютної та монетарної політики України до європейських стандартів / Корнєєва Ю. В. // Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво : IV міжнародна наук. – практ. конф., 17-18 трав. 2007 р. : тези допов. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім.. Лесі Українки, 2007. – С. 260 – 263.
Теоретичні моделі вибору оптимальної валютної політики в умовах трансформації економіки / Корнєєва Ю. В. // Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем : VI всеукр. наук. конф., 26-27 квіт. 2006 р. : збірник праць. – Львів, 2006. – С. 53 – 57.
ADDRESS
Science Publishing Group
548 FASHION AVENUE
NEW YORK, NY 10018
U.S.A.
Tel: (001)347-688-8931